เล็งรื้อโครงสร้างไฟฟ้าใหม่ รับมือความต้องการใช้ไฟหน้าร้อนพุ่ง

ยอดใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนพีคทะลุ 30,000 เมกะวัตต์ รมว. พลังงาน ส่งโจทย์ให้ กกพ. ปรับโครงสร้างไฟฟ้าใหม่ เพื่อส่งต่อรัฐบาลใหม่ รับมือ Disruptive technology ไฟฟ้าพีคเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน และซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต ด้าน กกพ.…