GCL System นำพลังงานสะอาดมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มาร่วมแบ่งปันความสำเร็จของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามหาวิทยาลัยโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง…