PEA จับมือ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เปิดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และ ไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2019 ภายใต้แนวคิด “City + IoT – A Sustainable and Livable Future”

กฟภ. ร่วมกับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เปิดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และ ไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2019 ภายใต้แนวคิด “City + IoT –…

เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต จับมือ ดีป้า จัด Smart City Solution Week 2019 ครั้งแรกในไทย

คุณริชาร์ด ลี ผู้จัดการทั่วไป เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (เซี่ยงไฮ้) คนซ้าย คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คนกลาง) ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล…