วันทำบุญครบรอบบริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


“วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร สังฆทาน เครื่องใช้และหลอดไฟแอลอีดี พร้อมทั้งทำพิธีมอบหลอดไฟ LED High Mast 500 Watt ติดตั้ง ณ พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคล มหาชลบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน 6 โคม เพื่อใช้ส่ององค์รอบพระเจดีย์ เนื่องในวันครบรอบบริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยท่านพระครูปลัดรัตนวัฒน์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางพลีใหญ่กลาง อำนวยความสะดวกในการทำบุญบริจาคในครั้งนี้”