Green Network Issues 2021

นิตยสาร Green Network ปี 2564 นิตยสารราย 2 เดือน สำหรับคนรักษ์โลก เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิตยสาร Green Network
ฉบับที่ 103 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่องเด่นในฉบับ

  • โรงไฟฟ้า Track 4A ในมาเลเซีย ใช้เทคโนโลยีกังหันก๊าซระดับโลก 9HA.02 ของ GE
  • โรงไฟฟ้าชุมชน ได้เวลาพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน“หญ้ายักษ์ VS กระถินยักษ์”
  • ‘บ้านปู เน็กซ์’ ผนึก 4 ภาคีเครือข่ายนำโซลูชันฉลาดวิเคราะห์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภูเก็ตสมาร์ทซิตี้
  • วช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมรับมือฝุ่นจิ๋วพร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

Read E-Book      Download PDF