อาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรโลก ปัจจุบันประชากรโลกมีตัวเลขที่สำรวจแล้วประมาณ 7,000 กว่าล้านคน ทรัพยากรในด้านอาหารและน้ำดื่มมีการพัฒนาและวิจัย ส่งเสริมทั้งทางหลักวิชาการทางการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่างๆ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตอาหารเพื่อให้อาหารและน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรโลกได้อย่างเพียงพอ มีการนำสารถนอมอาหารต่างๆ เพื่อให้อาหารทั้งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารทางการเกษตร…

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ สาเหตุ อาการ การรักษา และป้องกัน

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยในสุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่ ด้วยภาวะการดำรงชีวิตที่มีการแข่งขันกันและงานเร่งรีบที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการทำงาน ก่อให้เกิดความตึงเครียดทั้งกายและใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง มีการละเลยการดูแลสุขภาพกายและใจไปบ้าง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิด

ระยะนี้ ไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิดยังคงสร้างปัญหาระบาดหนักอยู่ทั่วไปในประเทศ แต่สื่อออกข่าวกันไม่มาก ประชาชนมักมีคำถามสงสัยว่า 2 โรคนี้มีอาการคล้ายคลึงกันมาก จนแยกไม่ออกว่า การเจ็บป่วยนั้นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดกันแน่ และมีวิธีป้องกันและสังเกตอาการที่เป็นที่จะจำแนกแยกโรคได้ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

โรคกระเพาะอาหาร โรคยอดฮิตคนวัยทำงาน

โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคธรรมดาทั่วไป เป็นที่รู้จักดีอย่างแพร่หลาย แต่รายละเอียดของโรคยังไม่รู้กระจ่างและข้อปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร รวมถึงการปฏิบัติตัว เมื่อเกิดเป็นโรคนี้เพื่อช่วยการฟื้นฟูและแก้ไขให้โรคฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ ยังปฏิบัติตัวได้ไม่ชัดเจน

โรคท้องเสีย (Diarrhea) อาการ สาเหตุ และการป้องกัน

อาการท้องเสีย เชื่อว่าทุกท่านคงจะเจอและพบมาแล้ว มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับท้องเสียปัจจุบันอาการท้องเสียยังคงพบบ่อยและสร้างปัญหา จากโรคภัยเล็กๆ จนกลายเป็นโรคภัยใหญ่ๆ ได้ คงจะทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาเป็นอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมิให้เกิดอาการท้องเสียย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของตัวเอง

“นิ้วล็อก” (Trigger Finger) โรคยอดฮิตในคนวัยหนุ่มสาวและวัยชรา

นิ้วล็อก เป็นโรคที่รู้จักแพร่หลาย และมีผู้ป่วยเป็นกันมากมาย ทั้งในคนวัยหนุ่มสาวและวัยชรา มาทำความเข้าใจและรู้จักอย่างถูกต้องกับ “นิ้วล็อก” นิ้วล็อกเกิดจากความผิดปกติของเส้นเอ็นบริเวณอุ้งมือ เกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ข้าง เกิดจากเส้นเอ็นจากบริเวณอุ้งมือที่พาดผ่านไปยังนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วของมือ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นดังกล่าวหรือมีพังผืดยึดติดรวมถึงการเกิดหินปูนเกาะบริเวณเส้นเอ็นดังกล่าว อาจเป็นนิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือเป็นมากกว่าหนึ่งนิ้ว อาจเป็นที่มือข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง…

โรคตาต้อกระจก

โรคตาต้อกระจกมักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่เกิดกับผู้มีอายุเกิน 45 ปีขึ้น ไป แต่ในความเป็นจริงสามารถเกิดได้กับทุกวัย มาทำความเข้าใจกับโครงสร้างลูกนัยน์ตากันก่อน ที่เป็นโครงสร้างหลักสำคัญมี 4 โครงสร้าง

สภาพกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายในระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อเป็นส่วนเกาะกับกระดูกและข้อต่อของร่างกาย เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโครงสร้างในร่างกาย รวมถึงการเคลื่อนไหวต่างๆ ด้วย ดังนั้นการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง จึงมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย รวมถึงความมั่นคง การทรงตัวของร่างกายในอิริยาบถต่างๆ ด้วย เช่น การนั่ง การยืน การเดิน…

โรคสมองฝ่อ

โรคสมองฝ่อกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากมายในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โรคนี้มักเกิดกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หลัง 60 ปีจะพบมากขึ้น เกิดจากการที่เนื้อเยื่อสมองมีการเสื่อม ตัวอย่างความชราภาพหรืออายุที่มากขึ้นทำให้สารและฮอร์โมนบางอย่างในสมองเสื่อมสลายไป ก่อให้เกิดเซลล์สมองและเนื้อเยื่อสมองพลอยเสื่อมตัวไปด้วย เกิดภาวะการเหี่ยวตัวหรือหดตัวลงของเซลล์และเนื้อเยื่อของสมอง เป็นเหตุให้สมองเหี่ยวหรือสมองฝ่อ (CEREBRAL ATROPHY) ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางสมองของผู้สูงอายุ…

โรคที่มากับหน้าหนาว

เมืองไทยเมื่อย่างเข้าสู่ปลายปีหลังออกพรรษาแล้ว ภูมิอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเย็น มีลมพัดแรง ส่วนใหญ่เริ่มที่ปลายเดือนตุลาคม ถึงปลายเดือนมกราคมของปีถัดไป เรื่องของสุขภาพที่มักเกี่ยวข้องกัน นั่นคือโรคภัยไข้เจ็บที่มักมากับฤดูหนาว ผู้ที่ดูแลสุขภาพอยู่เป็นประจำ คงจะทราบถึงวิธีการดูแลร่างกาย ส่วนผู้ที่ห่างเหินอาจจะจำไม่ได้ บทความนี้จะมาทบทวนเรื่องของสุขภาพในหน้าหนาวกัน

ทำความรู้จักการแพทย์แผนจีน โดยหมอโฆษิต ศาสตร์การรักษาโรคเก่าแก่กว่า 2,500 ปี

การเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกต้องเผชิญ ถึงมีคำพูดคำพูดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” โดยในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทั้งการรักษาแบบปกติ และ การแพทย์แผนไทย แต่บทความนี้จะพาไปรู้จักกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) ที่มีมายาวนานกว่า 2,500 ตามที่หาบันทึกได้ ซึ่งมีนักประวัติศาสตร์บางท่านคาดว่าอาจเก่าแก่กว่า 5,000 ปี…

ไขมันเกาะตับ

ภาวะไขมันเกาะตับ เป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการสะสมไขมัน  และรวมตัวไปเกาะอยู่กับเซลล์ตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารมีหน้าที่มากมายในการช่วยส่งน้ำย่อยร่วมกับน้ำดีจากถุงน้ำดีในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร และหน้าที่หลักที่สำคัญต่อร่างกาย คือ การต้านสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย สารพิษที่ปนเปื้อนกับอาหารหรือน้ำดื่ม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save