“โซลาร์ภาคประชาชน” พลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ …จากปี 2562 สู่ 10 ปี แห่งอนาคต

จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวัตต์ เริ่มปี พ.ศ. 2562 และต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 10 ปี กรอบแนวคิดดังกล่าว ถูกถ่ายทอดผ่านมายังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และส่งผ่านมายังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน…

“โซลาร์ภาคประชาชน” ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมรายได้ ให้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หรือให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์และผู้ประกอบการติดตั้งให้สามารถเชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในประเทศ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเกิดการแข่งขันได้ และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีตามแนวพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 เฉกเช่นเดียวกัน

บ้านปูฯ แนะนำ 4 ข้อควรรู้แก่ผู้ประกอบการ ก่อนติดตั้ง “โซลาร์ รูฟท็อป”

ปัจจุบันผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด และเริ่มให้ความสนใจเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” (Solar rooftop) กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการดำเนินงานแล้วยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน (Sustainability) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ” ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร ขอมาแนะนำ 4…

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารด้วยโมเดล Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังคงขาดแคลนระบบไฟฟ้าอยู่ประมาณ 0.28% โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ หนึ่งในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงคือ 3 ชุมชนของ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้แก่ ชุมชนบ้านปงผาง ชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ มีประชาชนทั้งสิ้น 365 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้…

“รอแยลแคน” ติดตั้งโซลาร์รูฟใหญ่ที่สุดในไทย ลดค่าไฟฟ้าและต้นทุนการผลิต มุ่งมั่นทำธุรกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

          ในปัจจุบัน การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้แล้ว ยังเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย    …

Seagull Green Innovation ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในโรงงาน

แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป ในปัจจุบันเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง อย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่หันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป นอกจากต้นทุนที่ถูกลงแล้ว ยังช่วยลดพีคค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวัน เพราะการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าภายในโรงงาน ไทยสเตนเลสสตีล หนึ่งในโรงงานที่ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกระบวนการผลิตมุ่งสู่เครื่องครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) 575,850 กิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่า…

พลังงานกับก้าวที่กล้า โซลาร์ฟาร์ม ราชการ-สหกรณ์

หากถามถึงพลังงานทดแทน ที่ถือเป็นกำลังหลักในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีกำลังผลิตเป็นลำดับต้นๆ ของพลังงานทดแทน และยังเป็นที่ถามถึงของแวดวงอุตสาหกรรม โรงงาน ผู้ประกอบการ และในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย ที่ได้เริ่มทยอยนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อผลิตพลังงานบ้างแล้วนั้น คำตอบ ณ วันนี้ ก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นเทรนด์ด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และในไม่ช้าไม่นานนี้…

ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เปิดแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดรูฟท็อปรายแรกในเมืองไทย

“พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่เพียงแต่เป็นพลังงานสะอาด ที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานในรูปแบบอื่นๆ  หากยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จับตามองนโยบายโซลาร์รูฟท็อปจากอดีตถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมให้ความสนใจการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปเป็นอย่างมาก ด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีระบบการผลิตโซลาร์เซลล์มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปรกับเทคโนโลยีเหล่านั้นยังมีราคาที่ถูกลงมาก คุ้มค่าในการลงทุน และที่สำคัญพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ สามารถติดตั้งใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น บนหลังคาบ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงานและโรงงานต่างๆ สำหรับประเทศไทยแล้ว ภาครัฐก็มีนโยบายในการสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อป ภายใต้แผนบูรณาการด้านพลังงานระยะยาวของประเทศ (TIEB)…

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแบบก้าวหน้า ตอบโจทย์การใช้ระบบโซลาร์เซลล์ระดับครัวเรือน

          องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันจัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนในระดับชุมชน รวมไปถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากเยอรมัน…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save