SolarEdge Power Optimizer: พลังงานมากกว่า ปลอดภัยมากกว่า มองเห็นระบบมากกว่า


ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้พลังงานจากแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่ามากขึ้น เข้าถึงโดยผู้คนจากสถานที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นด้วย Power Optimizer ของ SolarEdge หนึ่งในเทคโนโลยีความก้าวหน้าที่สำคัญ สามารถจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ PV ได้โดยทำให้แผงโซล่าร์แต่ละแผงสามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด และไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงอื่น ๆ ในสตริง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยระดับแผง และมองเห็นประสิทธิภาพแต่ละแผงเพื่อจัดการพลังงานระบบโดยรวมให้ดีขึ้น

Power Optimizer คืออะไรและทำงานอย่างไร?

SolarEdge Power Optimizer เป็นตัวแปลง DC/DC ที่ผู้ติดตั้งเชื่อมต่อเข้ากับแผงโซล่าร์แต่ละแผง และเปลี่ยนให้เป็นแผงอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยผู้ก่อตั้ง SolarEdge เพื่อแก้ปัญหาการสููญเสียพลังงานจากประสิทธิภาพของแผงที่ไม่เท่ากันในระบบ PV ซึ่งผู้คิดค้นได้นึกถึงอุปกรณ์ที่สามารถต่อเข้ากับแผงโซล่าร์แต่ละแผงได้ และใช้อัลกอริธึมการติดตามจุดที่แผงโซล่าร์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT) เพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานสูงสุดที่แต่ละแผงผลิตได้

Power Optimizer เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็น ‘สมอง’ ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบในการจัดการการผลิตพลังงานและการตอบสนองของกริด ในสตริงอินเวอร์เตอร์ แบบดั้งเดิมที่ไม่มี Power Optimizer การผลิตพลังงานและการตรวจสอบต่าง ๆ จะถูกจัดการที่ระดับสตริงเท่านั้น ด้วย Power Optimizer จะสามารถจัดการได้ในระดับรายแผง

Power Optimizer ของ SolarEdge ถูกติดตั้งบนหลังคา
ภาพ: Power Optimizer ของ SolarEdge ถูกติดตั้งบนหลังคา

นอกจากนี้ ในสตริงอินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่มี Power Optimizer การผลิตพลังงานของแผงทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดในสตริงนั้น ๆ เมื่อแผงใดแผงหนึ่งเสียหาย สกปรก หรือเสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพของแผงทั้งสตริงจะลดลง หรืออาจไม่ผลิตเลยทั้งสตริงหากแผงใดในสตริงหยุดผลิตจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

อินเวอร์เตอร์แบบ DC Optimized หรือมี Power Optimizer ทำงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ของ SolarEdge นั้นแตกต่างออกไป การมี Power Optimizer จะย้ายการจัดการไปยังระดับแผงแทนสตริง โดยมีเทคโนโลยีระบบติดตามจุดที่แผงโซล่าร์ผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT) อยู่ที่ตัว Power Optimizer เพื่อแยกการผลิตพลังงานแต่ละแผงให้ได้ศักยภาพสูงสุดอย่างอิสระ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผงอื่น ๆ

SolarEdge system vs Typical system

เนื่องจาก Power Optimizer ทำให้แต่ละแผงทำงานแยกกัน โซลูชั่นของ SolarEdge จึงให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบโซล่าร์มากขึ้น ทำให้ระบบโซล่าร์สามารถติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น แผงต่าง ๆ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และด้านต่าง ๆ ของหลังคา นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประมาณแผงในสตริง และเพิ่มอัตราส่วนกำลังแผงต่อกำลังอินเวอร์เตอร์ได้สูงถึง 175% ทำให้มีการผลิตพลังงานได้มากขึ้นด้วยต้นทุนต่อวัตต์ที่ต่ำลงในระยะยาว

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ของ SolarEdge
ภาพ: การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ของ SolarEdge แสดงความยาวสตริง, แนวราบ, และการวางแนวที่แตกต่างกัน

ความปลอดภัยหลายชั้นเริ่มต้นที่ระดับแผง

SolarEdge ได้พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยผ่าน Power Optimizer ที่เชื่อมต่อกับแต่ละแผงอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ผู้ติดตั้ง PV ทั่วโลกเลือก SolarEdge ในขณะที่ระบบ PV โดยทั่วไปก็มีความปลอดภัย แต่มาตรการความปลอดภัยบางอย่างต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในระหว่างการออกแบบ การติดตั้งและการบำรุงรักษา ซึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยบางชนิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเข้ากันได้ หรือถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันทั้งหมด

อินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมมีฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยที่จำกัด ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้น กระแสไฟจะไหลผ่านสายเคเบิล DC แม้ว่าอินเวอร์เตอร์จะปิดอยู่ก็ตาม ดังนั้นในกรณีที่เกิดอันตราย สภาพบนหลังคาก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ระงับเหตุคนแรก

ความปลอดภัยโดย SolarEdge ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง, การบำรุงรักษา, และเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสามารถใช้กฎความปลอดภัยใหม่ของ วสท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SolarEdge เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยมีระบบ SafeDCTM  ในตัว ซึ่งจะลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยอัตโนมัติให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการสัมผัส และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของโลก รวมถึงข้อกำหนด Rapid Shutdown ของสหรัฐอเมริกา NEC 2017, มาตรฐานความปลอดภัย วสท. และอื่น ๆ อีกมากมาย

ความปลอดภัยที่ถูก Built-in อื่น ๆ ได้แก่ การตรวจจับและป้องกันความผิดปกติของอาร์ค (AFCI) เพื่อตรวจจับและตัดอาร์คไฟฟ้า และฟังก์ชั่นการตรวจจับอุณหภูมิที่คอนเนคเตอร์เพื่อตรวจจับการเดินสายและเข้าหัวคอนเนคเตอร์ที่ผิดพลาดในระดับรายแผง

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยนี้ ทำให้นักดับเพลิงสามารถเข้าใกล้หลังคาได้โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพในระบบโซล่าร์ได้อย่างปลอดภัย

แพลตฟอร์ม Monitoring ของ SolarEdge: ระบุการมองเห็นได้ลึกถึงระดับแผง

แพลตฟอร์ม Monitoring ของ SolarEdge ใช้ Power Optimizer เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ ลึกลงไปถึงระดับแผง, สตริง, อินเวอร์เตอร์, หรือระบบโดยรวม ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดและดับอินเวอร์เตอร์ รวมทั้งเข้าโหมด Rapid Shutdown ได้ทันที, แจ้งเตือนตามเวลาจริง, และครอบคลุมในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ (O&M) ได้ในที่สุด โดยทำให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาจากระยะไกลได้ ทำให้ทีมบริการใช้เวลาในไซต์งานน้อยลง และระบบได้เวลาทำงานมากขึ้น ซึ่งอินเวอร์เตอร์แบบเดิมไม่สามารถทำได้ เพราะหากแผงใดแผงหนึ่งทำงานบกพร่อง จะไม่สามารถรู้เลยว่าเกิดปัญหาที่จุดใด

แพลตฟอร์ม Monitoring ของ SolarEdge พร้อมมุมมองระดับแผงสำหรับผู้ติดตั้งและผู้ให้บริการ O&M
ภาพ: แพลตฟอร์ม Monitoring ของ SolarEdge พร้อมมุมมองระดับแผงสำหรับผู้ติดตั้งและผู้ให้บริการ O&M

วิธีเลือก Optimizer ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

Optimizer ในตลาดแบรนด์อื่น ๆ กำลังพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานรายแผง แต่ฟังก์ชั่นก็ยังทำได้แค่ลดการสูญเสียจากเงาตกกระทบบนแผงเท่านั้น ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการสููญเสียพลังงานบางชนิดได้ เช่น เงาเมฆบัง, คราบสกปรก, หรือความคลาดเคลื่อนของประสิทธิภาพแผงตั้งแต่โรงงาน ดังนั้น จึงอาจผลิตพลังงานได้น้อยกว่าโซลูชั่น Power Optimizer เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ Optimizer ประเภทอื่น ๆ ยังไม่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยแบบเดียวกันทั้งหมดนี้

สำหรับผู้ติดตั้งและนักพัฒนาโครงการ การนำเสนอ DC Optimized อินเวอร์เตอร์สำหรับธุรกิจและ Power Optimizer ของ SolarEdge หมายถึงการนำเสนอโซลูชั่นที่ให้คุณค่ามากขึ้น: ขนาดระบบที่เพิ่มขึ้น, ความอุ่นใจมากขึ้น, ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น, เวลาคืนทุนที่เร็วขึ้น, และต้นทุนพลังงานที่ปรับลดลง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น PV เชิงพาณิชย์ของ SolarEdge ติดต่อได้ที่ SolarEdge LINE Official @solaredgethailand


ที่มา:

https://arstechnica.com/features/2005/12/total-share/7/

https://escholarship.org/content/qt9vq436pj/qt9vq436pj_noSplash_c00ca1332bfccbeb4657fdf09d2917f5.pdf?t=lnpati


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save