Green Network Issues 2020

นิตยสาร Green Network ปี 2563 นิตยสารราย 2 เดือน สำหรับคนรักษ์โลก เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นิตยสาร Green Network 
ฉบับที่ 99 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • กฟน. จับมือ ออริจิ้น นำนวัตกรรมใหม่สร้าง Smart Eco หนุน “ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ รามอินทรา” สู่เมืองพลังงานทดแทน
 • คณะวิศวฯ ม.มหิดล จับมือ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัว “หุ่นยนต์เวสตี้” ช่วยเก็บขยะติดเชื้อ รับมือ COVID-19
 • ฮาวทูทิ้งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Dow เปิดตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ สำหรับฟิล์มแพ็กเกจจิ้งรักษ์โลก เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก

Download PDF

นิตยสาร Green Network 
ฉบับที่ 98 มีนาคม-เมษายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Duomax V และ Tallmax V โมดูลใหม่ รองรับการเปิดยุคเซลล์แสงอาทิตย์ 5.0
 • โซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดเป็นมิตรกัยสิ่งแวดล้อม
 • U-Solar สนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มโรงงาน-ธุรกิจ-ครัวเรือน
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ในญี่ปุ่น

Download PDF

นิตยสาร Green Network 
ฉบับที่ 97 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • กระทรวงพลังงานขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภาคอีสาน
 • แอพพลิเคชั่น NOSTRA MAP ข้อมูลแผนที่ดิจิทัล แก้ขยะล้นเมือง
 • โรงงาน เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ ยึดหลัก “Smarter. Greener. Together.” มุ่งสร้างนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด
 • MEA EV Application เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารองรับยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

Download PDF