งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) ได้จัดงานเสวนาเรื่อง…

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน”

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric…

ฮาวทูทิ้ง หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้ากากอนามัยจัดเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้สำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายของแพทย์และคนไข้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่หน้ากากอนามัยจะถูกใช้โดยศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิค การแพทย์ และสัตวแพทย์ ระหว่างการวินิจฉัย ผ่าตัด หรือเมื่อจำเป็นต้องรักษา ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคทั้งในรูปแบบของเหลว เช่น น้ำลาย น้ำเหลือง และเลือด…

TESLA แซง TOYOTA ขึ้นแท่นบริษัทรถยนต์ มูลค่ามากสุดในโลก

ราคาหุ้นของ TESLA บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลก พุ่งทะยานแตะ 1000 ดอลลาร์ ทำให้ปัจจุบัน TESLA กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก แซงหน้าเหนือบริษัทคู่แข่งค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง TOYOTA นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต่อจากนี้ ที่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอาจเข้ามาแทนที่รถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาป ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน” ในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องราชเทวี 1…

จุฬาฯ นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเมือง พร้อมผลักดัน “ปัตตานีโมเดล” เป็นต้นแบบป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังพันธมิตรปูพรมตรวจภูมิคุ้มกันก่อนคลายล็อค ให้ชาวปัตตานีนับหมื่น ด้วยชุดตรวจว่องไว ยก “ปัตตานีโมเดล” ต้นแบบจัดการชุมชนควบคุม COVID-19 หนุนรัฐทำ Big Data รับมือในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือในระยะยาวทางระดับชุมชน และนำมาใช้วางแนวทางสร้างนวัตกรรมเชิงป้องกันให้คนไทยตรวจทั้งประเทศเพื่อให้ทราบสภาวะการติดเชื้อ COVID-19 รองรับการระบาดระลอกต่อไปที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน…

สัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตรฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ ในระหว่างวันที่ 8 – 10…

โซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากความเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน สำหรับการ ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในด้านพลังงาน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผนึกกำลังกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด…

“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“อุดม ศรีมหาโชตะ” กรรมการสมาคมโรงแรมไทย และในฐานะผู้ประกอบการเจ้าของ “บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน” เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน Green Hotel ให้ทุกโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด กำหนดแนวทางแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน