กฟผ. ร่วมมือกับเภาคีครือข่ายสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายความยั่งยืน

กฟผ. รวมพลังภาคีเครือข่ายจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย” เนื่องในวันดินโลก แสดงพลังแห่งความร่วมมือและเจตนารมณ์ในกรน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานเตรียมรับมือวิกฤตของโลกในอนาคต

CEA ผนึก กกพ. เปิดตัว 4 แพลตฟอร์ม Wonder Waste! คัดแยกขยะชุมชนสู่การผลิตไฟฟ้า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากการที่กรุงเทพมหานครได้ทำการเก็บข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและสำรวจองค์ประกอบของขยะอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีเศษอาหารที่ผ่านการแยกสิ่งที่ย่อยสลายได้ยากออกไปแล้วในสัดส่วนที่สูงถึง 42-52 % ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งหากสามารถลดปริมาณขยะอาหารเหล่านั้นลงได้ ก็จะช่วยประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการจัดการขยะได้มากทีเดียว และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย เนื่องจากขยะอาหารเป็นสิ่งที่เน่าเสียได้ง่ายและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ขยะอาหารมักทำให้ขยะอื่น ๆ ปนเปื้อนคราบอาหารและไขมัน จนยุ่งยากในการคัดแยกไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลใหม่

เวิลด์ เมดิคอลฯ – CISW จับมือ สบส. -ททท. – ส.อ.ท.- TCEB จัดประชุม “The Global Medical Cannabis and Herbs Forum” ครั้งที่ 1 ส่งเสริม Green Medicine

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท CISW จับมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)…

กรมชลฯ ศึกษา IEE โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จ.พังงา เพิ่มแหล่งน้ำใน 3 ตำบลบนพื้นที่ 6,350 ไร่ คาดก่อสร้างในปี’66

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จังหวัดพังงา หลังพบโครงการบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาสู่แผนพัฒนาโครงการฯ ความจุ 6 ล้านลบ.ม. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุน…

กรมชลฯ เร่งศึกษาฯ อาคารบังคับน้ำฯ 2 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำจันทบุรีแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

กรมชลประทาน เร่งเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “อาคารบังคับน้ำฝายบ้านแตงเม” และ “อาคารบังคับน้ำฝายท่าหลวงบน” ในแม่น้ำจันทบุรีโดยด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอมะขาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ มากกว่า 12,380 ไร่

สวทช. ดันงานวิจัยใช้ประโยชน์ “ต้นคลุ้ม” ให้คุ้มค่า ช่วยให้ “ถาดพลาสติกชีวภาพ’ ทนความร้อน สอดรับโมเดล BCG

เมื่อเร็วๆนี้ ในเวทีเสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ” จัดโดยโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้งอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

รมว.ดีอีเอสติดตามความคืบหน้าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน Phuket Sandbox หนุนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 10,000 คน

รมว.ดีอีเอสลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมผลสำเร็จของกระทรวงฯ ที่สั่งการให้ดีป้าสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อควบคุมดูแลนักท่องเที่ยว และควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ในโครงการ Phuket Sandbox เดินหน้าต่อยอดแอปหมอชนะ เตรียมเสนอคลายความเข้มงวดจากการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen…

จับตาความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ ช่วยชาวสุราษฎร์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ – ป้องกันน้ำท่วม

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากกระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น คาดเริ่มสร้างก่อสร้างในปีพ.ศ.2568 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2568 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 8,450 ไร่ และประชาชน 1,958 ครัวเรือน…

หมอฯ แนะคัดแยก “ขยะติดเชื้อ” ก่อนทิ้งลงถังแดง ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19 ที่ทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่ ในขณะนี้ นอกจากความกังวลในการติดเชื้อ แล้ว สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ ปริมาณขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะติดเชื้อ” ที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก กรมอนามัย ในปี…

“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย

ภายหลังจากที่ประชุมมีมติให้ขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในวาระการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ผ่านทางไลฟ์สดบน Facebook Fan-page : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save