“ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” จับมือพันธมิตรจัดเสวนาแชร์แนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill

กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทุกองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญ ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างจริงจัง สำหรับ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของอาคารและผู้เช่า โดยตั้งเป้าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากเนื้อหาสาระที่จัดแสดงที่ครอบคลุมในทุกโครงการต่างๆ ที่อาคารดำเนินการ และยังกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในครั้งนี้ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดกิจกรรม CW…

งานประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 ผลักดันอุดมศึกษาทั่วโลกขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม บรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของ UN

ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน  เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุม Global Sustainable Development Congress 2024…

เอบีบีแนะไทยเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ด้วยการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น พร้อมพัฒนา Grid ให้มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28) ประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกันกับสัญญาณจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยการวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกต่างกำลังพยายามร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มาสู่การใช้พลังงานสะอาด ความก้าวหน้าของพลังงานสะอาดในรูปแบบที่หลากหลาย ถือเป็นเป้าหมายระดับโลกร่วมกัน รายงานจากทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) พบว่า ในปี…

บีโอไอดึง 7 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จีน โชว์แผนจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ ดึงผู้ผลิตไทยเข้าสู่ซัพพลายเชน EV ระดับโลก

บีโอไอ เปิดเวทีครั้งประวัติศาสตร์ ดึง 7 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีน โชว์แผนจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศ ยกระดับผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ Supply Chain ยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก มองโอกาสระยะยาวใช้ชิ้นส่วนในประเทศถึงร้อยละ 90 ประสานเสียงไทยฮับในอาเซียน สร้างฐานผลิตเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก ผู้ผลิตไทยสนใจลงทะเบียนร่วมรับฟังกว่า…

สนพ. เยี่ยมชมกฟผ.@ เขื่อนศรีนครินทร์ โชว์พลังงานสะอาด 3 แห่ง ผลักดันไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดย วีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.)…

“สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย” ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดงาน “มารักษ์กัน เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยฉลากเขียว” ชวนผู้ประกอบการ สร้างความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการสร้างความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ภาคเอกชน ตื่นตัวและให้ความสำคัญมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ของฉลากสิ่งแวดล้อม ก็ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ การสร้างการรับรู้ที่ยังไม่ทั่วถึง การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ รวมถึงข้อเสนอหรือแรงจูงใจในการสนับสนุนการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวยต่อภาคเอกชนเท่าที่ควร ดังนั้น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม ที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก…

ม.เกษตรฯ ไบโอเทค สวทช. และ วช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนกับการปรับตัวของข้าว หวังเป็นเวทีส่งเสริมความยั่งยืนการผลิตข้าวไทย

(25 มี.ค. 67) ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ – ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…

สวพส.บูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา ต้นเหตุฝุ่น PM 2.5

เมื่อเร็วๆ นี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดงาน “วันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นละออง PM 2.5  แบบบูรณาการและมุ่งเป้า” ณ บ้านแม่วาก…

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบฝุ่น PM2.5 เสี่ยงกระดูกพรุนจากภาวะอักเสบในหนูทดลอง

ในขณะที่ PM2.5 ปกคลุมโลก ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาวะ ที่คุกคามต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงกระดูกพรุนจากภาวะอักเสบทั่วร่างกาย ที่ค้นพบจากการวิจัยในหนูทดลอง โดย หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก (COCAB – Center of Calcium…

คนไทยก่อขยะอาหารปีละเกือบ 10 ล้านตัน สสส. – TEI สานพลังกรมควบคุมมลพิษ ผนึก 14 ศูนย์อาหารทั่วประเทศ นำร่องลดขยะอาหาร ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบาง

อึ้ง! คนไทยก่อขยะอาหารปีละเกือบ 10 ล้านตัน!! สสส. – TEI สานพลังกรมควบคุมมลพิษ กรมโลกร้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กทม. ผนึก 14 ศูนย์อาหารทั่วประเทศ นำร่องลดขยะอาหาร…

Eco Expo Asia 2023 มุ่งสู่ Carbon Neutrality

เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางกองบรรณาธิการได้รับเชิญไปร่วมงาน Eco Expo Asia 2023 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง เป็นงานนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดย the Hong Kong Trade Development Council…

แผ่นดินไหวเมียนมาสะเทือนถึงไทยตอนบน กทม. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติมใน รพ.

นักวิจัยศูนย์แผ่นดินไหวแห่งชาติชี้ธรณีพิโรธเมียนมาสะเทือนถึงไทย ภาคเหนือจรดกทม. ต้องวางแผนรับมือระยะยาวหาแนวทางรับมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานการออกแบบที่รองรับแผ่นดินไหว และเสริมกำลังอาคารเก่า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือนเพิ่มเติมใน รพ.สังกัด กทม. เพื่อศึกษาผลกระทบ ประเมินสภาพความปลอดภัยของอาคาร และเป็นต้นแบบให้อาคารอื่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save