ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) พาเยี่ยมชมโรงงานรักษ์โลก ชูพันธกิจ “C.A.R.E.+” ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ในปี’67

ประเทศไทย : บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกอย่าง นีเวีย และยูเซอริน เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ พร้อมประกาศแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน C.A.R.E.+ (Care Beyond Skin)…

กทม. – ซีพี ออลล์ นำ 24 รร. ร่วม “ภาคีโรงเรียนไร้ถัง” ปรับแนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สิน” สู่เยาวชน ขยายผล 437 รร.ใน 3 ปี

กรุงเทพมหานคร (กทม.)  โดยศานนท์ หวังสร้างบุญ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ลงนามความร่วมมือกับ ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ในภาคีเครือข่ายโรงเรียนไร้ถัง เพื่อนำโรงเรียนในสังกัด…

มจธ. พัฒนาเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลไซส์ “Minimal” จากรถตุ๊กๆ ปลอดมลพิษ สู่โรงไฟฟ้าพลังชีวมวลขนาดเล็กเพื่อชุมชนห่างไกล

การที่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคนี้นั้น เพราะรถยนต์ไฟฟ้าถูกมองว่าไม่มีการปลดปล่อยมลพิษซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมออกจากตัวรถ รวมถึงการใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนที่การใช้เครื่องยนต์สันดาปน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถทำได้ง่ายและยังลดจำนวนชิ้นส่วยยานยนต์ได้มากกว่า 50% โดยเฉพาะส่วนประกอบของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง แต่ทราบหรือไม่ว่า กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ประเทศไทยผลิตได้นั้น มาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นเดียวกับน้ำมัน ทำให้มีคำถามว่า มีพาหนะยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ ?

กรมชลประทาน ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเชิงลึกเกษตรกร – อีสท์วอเตอร์ เดินหน้าจัดทำ EHIA พัฒนา “อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” ทุกมิติ

กรมชลประทาน ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ยางพารา และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ติดตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปความเห็น จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Impact…

ไทย จับมืออียู ร่วมปลุกจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้เยาวชนภูเก็ต

ภูเก็ต : โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ดำเนินงานโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต และมูลนิธิคุณ (KHUN…

“Hitachi Energy (Thailand) Limited” ชู 4 ธุรกิจหลัก ขับเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งภายหลังจากการทรานฟอร์มธุรกิจจากบริษัท เอบีบีเพาเวอร์ กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นชื่อใหม่ ได้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม

กรมชลฯ ลงพื้นที่ลุ่มน้ำวังโตนด เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก หวังตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน

กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดน้ำครบวงจรภาคตะวันออก พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายผันน้ำส่วนเกินจากแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุน เสริมความมั่นคงระบบน้ำพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา ให้สอดรับกับความต้องการใช้ของทุกภาคส่วนในภาคตะวันออก

พัฒนาไทยให้ไร้ขยะ ด้วยการลด- เลือกใช้วัสดุทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) พร้อมด้วย กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกับ ศูนย์ความรู้ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับขยะพลาสติกทะเล (RKC-MPD) หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) จัดงานสัมมนาการพัฒนาสู่ประเทศไทยไร้ขยะ: การลดและเลือกใช้วัสดุทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างจิตสำนึกต่อปัญหาขยะพลาสติก รวมถึงแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวปฏิบัติการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มจธ. จับมือ ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย หาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตฯ ปศุสัตว์ไทย สู่ “ปศุสัตว์สีเขียว”

ปัจจุบันการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศมีนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน อาทิ แผนการปฏิรูปสีเขียวของยุโรป (EU Green Deal) และ ESG: Environmental Social and…

กฟผ. ร่วมมือกับเภาคีครือข่ายสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายความยั่งยืน

กฟผ. รวมพลังภาคีเครือข่ายจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย” เนื่องในวันดินโลก แสดงพลังแห่งความร่วมมือและเจตนารมณ์ในกรน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานเตรียมรับมือวิกฤตของโลกในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save