บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Featured Listing
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า QTC และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า มีประสบการณ์นานกว่า 40 ปี
Business Profile:

คิวทีซี เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันก้าวหน้า รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดยคิวทีซี จึงเหนือกว่าในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการและรับรองจากองค์กรด้านมาตรฐานสากลหลายแห่ง ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO/IEC 17025 เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่เป็นเลิศ

คิวทีซี

คิวทีซี มุ่งมั่นให้กับการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันว่าสินค้าของเราจะเป็นสินค้าที่ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ หม้อแปลงไฟฟ้าคิวทีซี จึงได้ผ่านการทดสอบความทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรที่เข้มงวด โดย CESI ประเทศอิตาลี และ KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์ นี้คือเหตุผลที่เราเรียกบริษัทว่า คิวทีซี (QTC) อันหมายถึง บริษัทหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพ

Address: 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel.: (66) 65-539-5162
Fax: 0-2379-3097