ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากน้ำเสียครัวเรือน ทางรอดหลัง Social Distancing

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดี และปฏิเสธไม่ว่าได้ส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์จากมาตรการ social distancing ที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวไทยร่วมมือกันในการหยุดยั้งไวรัสนี้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มาตรการนี้ลดระดับความเข้มข้นลง นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะกลับมามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นได้ทุกเมื่อ