NANOTEC สนับสนุน 2 นวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ เข้าประกวดโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าปี 2563 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Nanotechnology Center : NANOTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งเสริมและสนับสนุน 2 ผลงานนวัตกรรมเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่…