BGRIM โชว์กำไรปกติ Q3/63 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมการเงินแข็งแกร่ง ลูกค้าอุตสาหกรรมกลับสู่ภาวะปกติ

BGRIM พิสูจน์ความแข็งแกร่งผ่านพ้นทุกวิกฤตมาตลอดระยะเวลามากกว่า 24 ปี ไม่ว่าจะวิกฤตเศรษฐกิจ การระบาดของโรคโควิด-19 หรือสถานการณ์ต่างๆ ทางการเมือง ล่าสุดโชว์ศักยภาพคว้าสถิติกำไรจากการดำเนินงานใหม่ในไตรมาส 3/2563 เติบโต 13% จากไตรมาสก่อนหน้า มาที่ 1,245 ล้านบาท…

BGRIM โตสวนกระแส โชว์กำไร Q2/63 พุ่ง 62.5% แถมปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

BGRIM โชว์ศักยภาพ คว้ากำไรไตรมาส 2/2563 เติบโต 62.5% แตะ 1,017 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการ COD โรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกค้านิคมอุตสาหกรรม…

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ… โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ในญี่ปุ่น

จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นอีกหนึ่ง ของการอนุรักษ์ด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และช่วยลดต้นทุนให้แก่องค์กร สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม และแม้แต่หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งเป้า 700 MW อัตรารับซื้อ 3-5 บาทต่อหน่วย

ภายหลังการเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) และราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไปดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศการรับซื้อไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้นเพื่อบริหารจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บริษัท บ้านปูฯ เปิดโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ในญี่ปุ่น ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้ถึง 5,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568

จากการติดตั้งโซล่าร์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นอีกหนึ่งของการอนุรักษ์ด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และช่วยลดต้นทุนให้แก่องค์กร สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม และแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน Energy For All

การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน

BGRIM โชว์ศักยภาพประมูลสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar) เขื่อนสิรินธร ให้กับ กฟผ.

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบวงเงินลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบ Hybrid เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro-Floating Solar) พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน้ำบนพื้นที่ผิวน้ำเนื้อที่กว่า 450 ไร่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย…

Huawei FusionSolar ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ป้อนศูนย์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หัวเว่ยผู้นำระดับโลกด้าน ICT และผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงาน จับมือ Philadelphia Solar ผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากจอร์แดน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ (PV) สำหรับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับศูนย์การแพทย์ Abdali Medical Center ในกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

บ้านปู เพาเวอร์ฯ โชว์ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดโซลาร์ฟาร์มนาริไอสึให้คณะวิจัยจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก…

Risen Energy เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เวียดนาม

Risen Energy ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำจากจีน เชื่อมต่อกริดหลักให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ ของบริษัท Bitexco บริษัทพัฒนาห้างสรรพสินค้าและโรงแรมระดับ Top 10 ในเวียดนาม เรียบร้อยแล้ว ก่อนเส้นตายในวันที่ 30 มิถุนายน…