สถาบัน AIT คว้าอันดับ 15 ของโลก ด้านขจัดความยากจน จากการจัดอันดับของ Times Higher Education

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในกรุงเทพฯ คว้าอันดับ 15 ของโลก จากการยกย่องโดย Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2021 สำหรับการดำเนินงานเพื่อยุติความยากจน ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)…