กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับ 6 กระทรวง และบริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ ประกาศจัดงาน SETA 2019


กระทรวงพลังงาน ประกาศจัดงาน SETA 2019 เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Integrated Sustainable Energy Solutions” ได้ร่วมมือกับ 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดงานโดย บริษัท ด้อยซ์ เมซเซ่ จำกัด และ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดินหน้าประกาศความพร้อมจัดงาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562” หรือ Smart Energy Transformation Asia 2019 (SETA 2019) ซึ่งจะเป็นเวทีการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยงานจะจัดในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งพลังงาน ส่วนใหญ่ในประเทศไทยผลิตและใช้ในปัจจุบันเป็นพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป โดยรัฐบาลได้มีการวางยุทธ์ศาสตร์กระทรวงพลังงานและนโยบายด้านพลังงานของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาและผลักดันการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมชุมชนในการพัฒนาพลังงานจากไบโอ ก๊าซ ในการกระจายพลังงานด้านการซื้อขาย

ธัชชัย สุมิตร
รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการการจัดงาน SETA 2019 กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมงาน SETA 2019 ในครั้งนี้จะได้อัพเดทเทรนด์นวัตกรรมพลังงานของโลกและการปรับเปลี่ยนแนวโน้มการผลิตและพัฒนาด้านพลังงานของเอเชียในอนาคตทั้งระยะใกล้และไกล เช่น ด้านไฮโดรเจน เทคโนโลยี และมีการจัดการประชุม Hydrogen Summit ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เวทีประชุม CEO Energy Forum โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานระดับโลกมาให้ความรู้ และยังมีนิทรรศการจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน มาให้ผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์และสร้างโอกาสการรับรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย

จิราพร ศิริคำ
ดร.จิราพร ศิริคำ

ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน SETA 2019 และเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยงาน SETA 2019 ครั้งนี้ กฟผ. ได้เข้าร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำในเขื่อน ของ กฟผ. ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2562 หรือ SETA 2019 ถือเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์และนโยบายด้านพลังงานในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน หากสนใจข้อมูลสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.setaasia.com