บี.เอฟ.เอ็ม. จับมือ มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ขยายธุรกิจรับเมกกะโปรเจค เปิดตัว อัลโพลิค เอ2 (ALPOLIC A2)


บี.เอฟ.เอ็ม. ผู้นำด้านวัสดุตกแต่งอาคารคุณภาพสูงจับมือ มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ขยายธุรกิจรับเมกกะโปรเจค เปิดตัว อัลโพลิค เอ2 (ALPOLIC A2) แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟมาตรฐานใหม่ คลาส A2 ล้ำหน้าด้านดีไซน์ ปลอดภัยจากอัคคีภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย, 8 สิงหาคม 2562 – ยักษ์ใหญ่ตัวแทนจำหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารเกรดพรีเมียมของไทย ‘บี.เอฟ.เอ็ม.’ ผนึกพลังกับ มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรุกธุรกิจครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัว อัลโพลิค เอ2 (ALPOLIC A2) แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟมาตรฐานใหม่ ล้ำหน้าด้านดีไซน์ ปลอดภัยจากอัคคีภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก หลังครองเจ้าตลาดในไทยมานานกว่า 20 ปี มั่นใจตลาดขานรับหลังกระแสเพลิงไหม้อาคารสูง สร้างความเสียหายอย่างหนักทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมวอนภาครัฐกำหนดมาตรฐานวัสดุก่อสร้างเน้นป้องกันไฟ ยกระดับคุณภาพชีวิต คนไทยสู่มาตรฐานสากล ชูศักยภาพความพร้อมความปลอดภัยรองรับการลงทุนของต่างชาติ

นายกศิปัญญ์ ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งอาคารเกรดพรีเมียมในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารสูงครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบไม่กี่ปีมานี้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละครั้งเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยในบางกรณีก็ยากที่จะประเมินมูลค่าการสูญเสีย ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการนำเสนอทางเลือกใหม่เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือกับ มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว อัลโพลิค คลาส เอ2 (ALPOLIC A2) แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟมาตรฐานใหม่สู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการยกระดับความปลอดภัยของอาคารจากอัคคีภัยอย่างแท้จริง

กศิปัญญ์ ศิริธรรม
กศิปัญญ์ ศิริธรรม

บี.เอฟ.เอ็ม. มั่นคงในจุดยืนที่สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยของอาคารจากอัคคีภัยมาโดยตลอด เราถือเป็นรายแรกที่นำผลิตภัณฑ์เกรด FR (Fire retardant – ไส้กลางไม่ลามไฟ) เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และในปีนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงให้ทัดเทียมในระดับสากล เราจึงยินดีนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท อัลโพลิค คลาส เอ2 (ALPOLIC A2) สู่ตลาดเมืองไทย ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะเข้ามาเติบเต็มความต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2562-2563 โดยรวมไว้ประมาณ 400,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ คลาส เอ2 10% และ FR 90% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นายกศิปัญญ์ ศิริธรรม กล่าว

โดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยของ อัลโพลิค คลาส เอ2 (ALPOLIC A2) ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายในงานสัมมนาในหัวข้อ ‘New fire safety standards for metal composite materials’ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานการป้องกันไฟในอาคารสูง และ Mr. Yoshihiro Hase จาก บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น ร่วมบรรยายให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ ต่อสถาปนิก ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา เพื่อให้ข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุ Metal Composite materials (MCM) ที่มีความสวยงามยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถูกต้องปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างแท้จริง ตลอดจนให้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกใช้วัสดุ MCM ปลอมที่ไม่ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายควบคุมอาคาร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง

อัลโพลิค คลาส เอ2 (ALPOLIC A2)

ด้านมุมมองต่อภาพรวมธุรกิจแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟในประเทศไทยนั้น นายกศิปัญญ์ กล่าวแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “ปัจจุบันมีการใช้วัสดุอะลูมิเนียมคอมโพสิทอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการเมกะโปรเจ็คต์ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งสนามบิน สถานีรถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมถึงอาคาร Mixed use ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน โดยตลาดรวมมีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กฏหมายและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของวัสดุประเภทนี้เหมือนเช่นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าและผู้ผลิตต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดยมีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนดในเอกสารการขายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ อัลโพลิค คลาส เอ2 (ALPOLIC A2) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟมาตรฐานใหม่ ที่มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยสูงกว่าไส้กลางกันไฟระดับ FR เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่คายความร้อน อุณหภูมิจากการเผาไหม้และควันพิษน้อยกว่า ซึ่งช่วยให้ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 769 7420-2 หรือชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bfm.co.th


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save