“โซลาร์เซลล์” เป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด! “บ้านปูฯ” โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่สุดเจ๋งที่ช่วยให้ชีวิต “ง่าย” กว่าที่เคย


เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” ถูกนำมาพัฒนา และใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบของ “โซลาร์เซลล์” ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับดาวเทียมในอวกาศ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคา (Solar rooftop) หรือแบบที่ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ทดแทน หรือใช้ร่วมกับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ “แสงอาทิตย์” ยังถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ให้พลังงานมากกว่าปริมาณพลังงานที่มนุษย์ใช้รวมกันทั้งโลกถึง 10,000 เท่า 2 ทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้คน

คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม

คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองร้อนทำให้เอื้อต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ หลายๆ หน่วยงาน รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปจึงต่างให้ความสนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการลงทุนในระยาวที่คุ้มค่าอีกด้วย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มิได้ถูกจำกัดไว้แต่เพียงการติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือหลังคาโรงงานเท่านั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุค 4.0 ง่ายกว่าที่เคย อาทิ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ หรือแม้กระทั่งตู้คีออสที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์”

ในโอกาสนี้ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ของบ้านปูฯ “Greener & Smarter” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน จึงมาอัพเดทความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการนำเสนอโซลูชัน และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่บ้านปูฯ เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาให้แก่ลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเรา เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รูปการวาง Concept design ให้กับ “Solar accessory” จุดเจ๋ง
“Solar accessory” สุดเจ๋ง ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุค 4.0 “ง่าย” กว่าที่เคย
“Solar accessory” สุดเจ๋ง ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุค 4.0 “ง่าย” กว่าที่เคย

3 “โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่” สุดเจ๋ง ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุค 4.0 “ง่าย” กว่าที่เคย

 • ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar kiosk) คือ ตู้อรรถประโยชน์ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังใช้ระบบออนและออฟกริด (On-Off grid) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และพลังงานแสงอาทิตย์
  หรือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% (Off-Grid) เช่น แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์ (Solar Mobile Charging Kiosk) หรือสามารถประยุกต์ให้เป็นร้านขายของขนาดเล็ก หรือเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว แบบ pop-up ที่สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถปรับดีไซน์การออกแบบให้เข้ากับความต้องการ และเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว
 • โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์ มาช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถ ประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย เช่น โรงเรียนนานาชาติรักบี้ที่บ้านปูฯ ได้ให้บริการด้านสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ก็ได้มีการนำโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ อย่าง “เก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar chair) ติดตั้งอยู่บริเวณจุดรับรองผู้ปกครองให้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพร้อมๆ กับการนั่งพักผ่อนรอบุตรหลาน

 • ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box) และตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) แบบขนย้ายได้ สำหรับ “Banpu Solar Box” หรือ ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมากางออกจะกลายเป็นแผงโซลาร์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการส่วน “Banpu Energy Box” หรือ ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมาเชื่อมต่อกับตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในตอนกลางคืนได้ ซึ่งทั้ง 2 นวัตกรรมเหมาะอย่างยิ่งกับทุกพื้นที่ที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่ต้องนำไปติดตั้งในบริเวณ งานเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำโทรศัพท์มาชาร์จได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน หรือ นำไปใช้เป็นแหล่งผลิต และกักเก็บไฟฟ้าบนเกาะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่มีกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ เรายังสามารถนำ Banpu Solar Box และ Banpu Energy Box มาใช้เป็น “อุปกรณ์ฉุกเฉิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อีกด้วย
แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์
“แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์” หนึ่งในการออกแบบ Solar kiosk ให้เข้ากับความต้องการ และเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอย

“ขีดความสามารถในการพัฒนาโซลาร์ แอ็กเซสซอรี่ ต่างๆ ของบ้านปูฯ จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี มีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการให้บริการที่ครบวงจร เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆ โดยในอนาคต เราอาจจะได้พบกับ “ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์” ที่ออกแบบเป็น “ร้านกาแฟพลังงานสะอาด” หรืออาจจะได้เห็น โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) ที่ถูกประยุกต์ออกมาในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง บ้านปูฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเราให้ได้อย่างตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา อุตสาหกรรม แฟชั่นเอ๊าท์เลท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ” คุณกนกวรรณ กล่าวสรุป

ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box)
ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box)
กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) แบบขนย้ายได้
กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) แบบขนย้ายได้

หากมีผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่สนใจบริการของเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.banpuinfinergy.co.th หรือ ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-095-6599 หรือ contact@banpuinfinergy.co.th


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save