EA COD โรงไฟฟ้าหนุมาน 10 ดันยอดผลิตไฟฟ้ารวมตามเป้า 664 เมกะวัตต์


บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 กำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ล่าสุด เมื่อรวมกับกำลังการผลิตเดิมในไตรมาสแรกของปีนี้ กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 664 เมกะวัตต์ ครบตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 10 ซึ่งมีกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ ให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ส่งให้เมื่อรวมกับกำลังการผลิตเดิมของไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้มีขนาดกำลังการผลิตทั้งหมดเพิ่มเป็น 664 เมกะวัตต์ ซึ่งครบตามเป้าที่วางไว้

ซึ่งจากการ COD ครบตามเป้าที่ตั้งไว้ และจากการรับรู้รายได้จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากทุกโครงการ ทำให้ผลประกอบการในปีนี้ EA มีรายได้และกำไรทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อีกครั้ง ทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นเงินทุนสำหรับการก้าวเข้าสูงการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกันได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น

โดยต่อจากนี้ EA จะมุ่งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีโครงการหลักคือโครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเทคโนโลยี การติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า MINE เรือไฟฟ้า และอีกหลากหลายชนิด รวมทั้งการนำไปใช้กับระบบชาร์จไฟฟ้า EA Anywhere ด้วย

บริษัท EA ได้ทำการศึกษาและเตรียมการมาน้อยกว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งโครงการต่างๆ มีความคืบหนน้าไปได้ด้วยดี โดยบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนสำหรับปี 2562-2563 ประมาณ 9.2 พันล้านบาท เงินลงทุนในส่วนนี้ EA จะใช้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงการกู้ยืมในระยะยาวจากสถาบันการเงินด้วย