บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Featured Listing
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ การจัดการด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่
Business Profile:

บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีและห่วงใยชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อกิจการโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมและมีแผนที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายไฟฟ้าไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 300 ราย โดยมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ตามมาตรฐานสากล

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,892 เมกะวัตต์ และในปี พ.ศ. 2568 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเป็น 3,245* เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตภายใต้สัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ 5,000 เมกะวัตต์ทั่วภูมิภาคอาเซียน

Address: อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
Tel.: +66 2710 3400
Fax: +66 2379 4245