บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขปัญหางานระบบสุขาภิบาล แบบครบวงจร มีประสบการณ์ในการทำงานมายาวนานกว่า 10 ปี เช่น คอนโทรลวาล์วภายในอาคารสูง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อน้ำ PP-R(80) เป็นต้น
Address: 4084 ซ.ลาดพร้าว101(วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel.: 02-731-5988
Fax: 02-731-5520