BIG มอบออกซิเจน-อุปกรณ์ลดแรงดันสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รองรับผู้ป่วย COVID-19

บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ BIG ส่งมอบออกซิเจนอุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ ผลผลิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย

ปตท.-บีไอจี วางศิลาฤกษ์หน่วยแยกอากาศจาก LNG แห่งแรกของประเทศไทย มูลค่าลงทุน 1,500 ล้านบาท

ปตท. – บีไอจี ร่วมวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างหน่วยแยกอากาศที่ใช้พลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG แห่งแรกในประเทศไทยในนามบริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด มูลค่าการลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท มีกำลังการผลิตก๊าซอุตสาหกรรมมากถึง 450,000 ตันต่อปี…

ปตท.-บีไอจี ทุ่ม 1,500 ลบ.ตั้งหน่วยแยกก๊าซอุตสาหกรรม เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี’64 รองรับลงทุนขยายตัวในอีอีซี

ปตท. – บีไอจี ลงนามร่วมมือดำเนินโครงการ Air Separation Unit หรือ ASU ตั้งโรงแยกอากาศใช้ความเย็นเหลือทิ้งจากแอลเอ็นจีผลิตก๊าซอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก(EEC) ขนาดกำลังการผลิต 450,000 ตันต่อปี มูลค่าการลงทุน 1,500…