เอ็มเค บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ เป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท

20 ตุลาคม 2563 – บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ และครอบครัวผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณฤทธิ์ ธีรโกเมน ร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเเชียงใหม่เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ…