60+ Earth Hour 2021 “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

ร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ 60+ Earth Hour 2021 เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตะหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น ด้วยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและอาคารบ้านเรือนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20:30…

ชบาบางกอกตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ร่วมลงนามในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

นางสาวนริศรา กุลปิยะวาจา ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชบาบางกอก จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ แบรนด์ชบา (CHABAA)ในฐานะผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้สัญชาติไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการแสดงเจตนารมณ์ในการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล ใน ‘โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก’