SPCG จับมือ PEA ENCOM รุกโซลาร์ฟาร์ม พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) พื้นที่ EEC

“SPCG” จับมือ “PEA ENCOM” ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด ลุยศึกษาโซลาร์ฟาร์ม 500 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในพื้นที่…

SPCG จับมือ PEA ENCOM ลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ในพื้นที่ EEC ให้เป็นสังคม Low Carbon Society

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ PEA ENCOM ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ที่ใช้พลังงานสะอาด และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสุขให้ทั้งนักลงทุน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ EEC และประชาชนที่อาศัยโดยรอบ…

BGRIM จับมือ กฟภ.และ PEA ENCOM เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำด้านพลังงาน

BGRIM ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ กับ กฟภ. และ PEA ENCOM ศึกษาหนุนโอกาสความร่วมมือ ด้านเทคนิค-ด้านการเงิน หวังเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอกชน ขยายขอบเขตลูกค้า SPP และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภท IPS รองรับโอกาสต่อยอดระบบสมาร์ทไมโครกริด หวังลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า…

PEA ผนึก MG สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและเตรียมความในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ MG ทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในครัวเรือน

พีอีเอ เอ็นคอม-บีซีพีจี ร่วมจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน

พีอีเอ เอ็นคอม-บีซีพีจี ร่วมจัดตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…