มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล จับมือ กรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการย่านสาทร จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2019”

มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ภายใต้ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จับมือกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการย่านสาทร และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY…