UAC จับมือพันธมิตร ลงทุน 990 ล้าน ลุย “โรงไฟฟ้าขยะ” ในลาว ขนาดกำลังผลิต 5-6 เมกะวัตต์


บอร์ด ยูเอซี โกลบอล มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ ลงทุนโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน มูลค่า 990 ล้านบาท ภายใต้ชื่อโครงการ “ขยะเวียงจันทน์ การจัดการ (VWM)” เตรียมจับมือพันธมิตร ตั้งบริษัทร่วมทุนในไตรมาส 3/62 คาดเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ยูเอซีโกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ ให้ ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนใหม่ในประเทศลาว เพื่อดำเนินการโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 990 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ร่วมทุนภายใต้ชื่อ Vientiane Waste Management (VWM) โดยมีทุนจดทะเบียน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 297 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 50.1%

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 45 ปี ซึ่งสิทธิสัมปทานที่ได้มา โครงการจะได้ขยะจากชุมชนในนครเวียงจัทร์ ปริมาณขยะเริ่มต้น 400 ตันต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัสถุดิบสำหรับโครงการ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากขยะชุมชน เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าขายให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 5 เมกะวัตต์ ขายพลาสติกรีไซเคิลให้กับบริษัทเอกชน โดยมีปริมาณการรับซื้อประมาณ 13,200 ตันต่อปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของสปป.ลาว โดยมีปริมาณการรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี