กฟน. เปิดรับยื่นโซลาร์ภาคประชาชน 24 พ.ค.นี้


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562 รัฐหนุนคนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากเหลือใช้ส่งขายภาครัฐ เปิดรับยื่นโซลาร์ภาคประชาชน เริ่มต้น 24 พ.ค.นี้ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ข้อมูลการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน (กฟน.)

  • ลูกค้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาใช้เอง ส่วนที่เหลือส่งขายภาครัฐเข้าระบบจำหน่ายได้ ในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
  • สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
  • ด่วน First Come First Served โดยยึดวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอขายไฟฟ้าและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญ
  • ค่าใช้จ่าย เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 8,500 บาท

กฟน. เปิดรับยื่นลงทะเบียนโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

  1. ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าผ่าน https://spv.mea.or.th
  2. กฟน. ตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล์ผู้ผลิตไฟฟ้า
  3. กฟน. ประกาศผู้ผลิตไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน www.mea.or.th
  4. ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นเอกสาร พร้อมชำระค่าใช้จ่าย และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  5. กฟน. ตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า และเปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง
  6. ผู้ผลิตไฟฟ้าเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

สนใจสามารถยื่นแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านระบบ SPV ที่ https://spv.mea.or.th ได้ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – ธันวาคม 2562 และสอบถามข้อมูลโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพิ่มเติม ได้ที่ MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Source: การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)