กัลฟ์ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม


เมื่อวันที่17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายบุญชัย ถิราติ (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีวีลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ จำนวน 5 ล้านบาท ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม” กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กัลฟ์ขอผนึกพลังร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมบริจาคทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน และขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างปลอดภัย