‘Gulf’ มอบเงิน 3 แสน สนับสนุนทุนการศึกษาและซ่อมแซมโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมสนับสนุน โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ณ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

ซึ่งจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กในชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท และมอบเงินอีกจำนวน 140,000 บาท ให้แก่ นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีในรั้วโรงเรียนแก่เยาวชน

‘Gulf’ มอบเงินทุนการศึกษา

นายสิตมน รัตนาวะดี ตัวแทนจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า กัลฟ์และมูลนิธิพลังงานไทยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม กัลฟ์จึงหวังว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต