คอตโต้ตอกย้ำศักยภาพผู้นำกระเบื้องเซรามิคด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ฉลาก SCG GREEN CHOICE ตามมาตรฐาน ISO 14021ในทุกผลิตภัณฑ์


คอตโต้ตอกย้ำศักยภาพผู้นำกระเบื้องเซรามิคที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีสุดของการพักอาศัย ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ฉลาก SCG GREEN CHOICE ตามมาตรฐาน ISO 14021ในทุกผลิตภัณฑ์พร้อมเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “คุณเลือก เพื่อโลกได้”

คอดโต้ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น เพื่อยกระดับการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขานรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจ มุ่งวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผลิตนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น พร้อมนำสินค้าทั้งหมดภายใต้แบรนด์ COTTO ร่วมผนึกกำลังรับฉลากเอสซีจี กรีนชอยส์ (SCG Green Choice) ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (Self-Declared) ตามมาตรฐาน ISO 14021 เพื่อ “การันตี” กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำ ด้วยนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับการพักอาศัย ทั้งการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน รวมถึงด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี มั่นใจว่านอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ทุกชิ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้าได้ร่วมแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ จากคอตโต้ เพราะเราลดการสร้างบ้านไม่ได้ แต่เราสร้างบ้านให้รบกวนโลกน้อยลงได้

สิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ Chief Marketing Officer (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด)บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคภายใต้แบรนด์ คอตโต้ นอกจากจะให้ความสำคัญต่อการออกแบบที่ตอบสนองต่อเทรนด์ ความนิยม หรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าท่ามกลางมิติ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ก็คือการ การดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา ผลิตนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

ฉลาก SCG Green Choice

และเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้มั่นใจ ทุกครั้งที่เลือกใช้กระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งภายใต้แบรนด์ COTTO ที่ติดฉลาก SCG Green Choice ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทรับรองตนเอง (Self-Declared) โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims มาเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยึดอายุการใช้งาน คำนึงถึงสุขภาพและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี นอกจากลูกค้าจะได้วัสดุตกแต่งที่สวยงาม และมีคุณภาพสอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองนิยมแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก COTTO ที่มีฉลากดังกล่าว ย่อมทำให้ ” บ้าน “ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ช่วยโลกด้วยอย่างแน่นอน ” นายสิทธิชัย กล่าวและเพิ่มเติมว่า

ฉลาก SCG Green Choice

“ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ COTTO ที่มีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice แบ่งเป็น

 • กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 25% ได้แก่ สินค้าในกลุ่มกระเบื้องโมเสก ทุกสี ทุกขนาด
 • กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity)และยังช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-Being) โดยปราศจากสารอินทรีย์ระเหย (VOC) จากกระบวนการผลิตที่เผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เฉพาะรุ่นที่ไม่ขัดเคลือบผิว ได้แก่
  • กระเบื้องเกรซพอสเลน ทุกสี ทุกขนาด
  • กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ทุกสี ทุกขนาด
  • กระเบื้องบุผนัง ทุกสี ทุกขนาด
 • กลุ่มสุขภาพอนามัยที่ดี(Well-Being) ได้แก่
  • กระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION ที่มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89 % ภายใน 30 นาที เมื่อติดตั้งกระเบื้อง AIR ION บนพื้นที่การใช้งาน เพียง 40% ของห้อง ภายใต้การทดสอบ : ตามมาตรฐาน SS 554:2016 Singapore standard โดยสถาบัน ALS Laboratory Group (Thailand) และ JIS B 9929:2006 Standard for measuring methods of airbone ion density (FOREIGN STANDARD) โดยสถาบัน TUV SUD ประเทศสิงค์โปร์ และยังสามารถเพิ่มมวลอากาศสดชื่น โดยไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนในบ้าน
  • กระเบื้องเซรามิก รุ่น Hygienic tile ที่มีสาร Silver Nano ปล่อยประจุบวกเพื่อยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวกระเบื้อง ได้มากถึง 90%
 • กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) ได้แก่ กาวยาแนวคอตโต้ สูตรทนกรด) โดย ทนการกัดกร่อนของกรดในน้ำยาล้างห้องน้ำได้ดีกว่ากาวยาแนวทั่วไปเป็น 3 เท่า ด้วยส่วนผสมของอัลตร้าพลาสเตอร์

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การขาดแคลนทรัพยากร การจัดการของเสียที่ด้อยประสิทธิภาพที่เห็นได้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และดูจากทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ นับเป็นความท้าทายและตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่เร่งให้เราต้องร่วมมือกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ “เลือก” “เปลี่ยน” “ปรับ” มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณวัสดุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือหันมาใช้สินค้าที่สามารถย่อยสลายได้ รีไซเคิล รียูส และรีฟิลได้ ซึ่งไม่จำเพาะแค่ของใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่สามารถทำให้”บ้าน” และ “กิจกรรมภายในบ้าน” ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้เหมือนกัน” นายสิทธิชัย กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก สามารถชมสินค้าพร้อมขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.cottolife.com/ และLine Official Account : @COTTOlife >> http://bit.ly/2D5BeJd หรือเยี่ยมชมเลือกซื้อได้ที่ COTTO Life ทั้ง 3 สาขา กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำ หรือร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ให้ท่านได้สัมผัสพื้นผิว ความสวย สะอาดเพื่อความมั่นใจ นอกจากนี้ สินค้า SCG Green Choice ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice

SCG GREEN CHOICE เห็นปุ๊บ เลือกปั๊บ มั่นใจได้ว่ารักษ์โลก
มองหาฉลาก SCG Green Choice ทุกครั้งที่ซื้อ คุณเลือก เพื่อโลกได้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save