คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค จัดโครงการ “Easy Choice To Save The World” ปลุกจิตสำนึกรักษ์โลก


บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากสภาพพิทักษ์ป่า Forest Stewardship Council หรือ มาตรฐาน FSC ร่วมกับโครงการ FSC ในลุ่มน้ำโขง จัดแถลงข่าวโครงการ Easy Choice To Save The World พร้อมกับเชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “โลกยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน”

โดยมี ชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชั่นแนล กล่าวว่า บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคฯ ได้พัฒนาคุณภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู่เพื่อสุขภาพระดับสากลที่ผลิตจากการใช้เยื่อไม้รีไซเคิ่ลซึ่งมุ่งเน้นผลกระทบต่อสังคม รวมถึงการจัดการป่าไม้และเยื่อไม้ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นนวัตกรรมที่สามารถผลิตกระดาษทิชชู่จากเยื่อไม้เพื่อช่วยลดการใช้เยื่อไม้จากป่าธรรมชาติลง 50% ตลอดจนการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ และการจัดการพลังงานและชั้นบรรยากาศ และได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ลง 20%

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค, โครงการ FSC ในลุ่มน้ำโขง, โครงการ Easy Choice To Save The World, ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ กอบรัตน์ สวัสดิวร ผู้ประสานงานโครงการ FSC ในลุ่มน้ำโขง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมแถลงข่าวถึงแนวทางความร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายจำนวนมหาศาล และด้วยพันธกิจของ FSC จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งการที่โครงการ Easy Choice To Save The World ได้รับการรับรองจะช่วยให้มาตรฐาน FSC เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น และทำให้กลุ่มธุรกิจหันมาให้ความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น