นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สร้างธงสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ได้สำเร็จเป็นคนแรก


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในอังกฤษ พัฒนาตัวอย่างอุปกรณ์ที่จะช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นผลสำเร็จ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวออกแบบให้มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายธงกลับหัว โดยแถบบนแผ่นจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เฟียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) ที่ยืดหยุ่น และโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) หรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) แบบยืดหยุ่น

สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวธงที่ถูกออกแบบให้โค้งงอได้ จะมีการกระพือสะบัดไปมาซ้ำๆ ด้วยหลักการทำงานของ Piezoelectric จะเปลี่ยนพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวขยับซ้ำๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ และในขณะเดียวกันก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากโฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) จากการรับแสงรอบๆ ได้ด้วย

เนื่องด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มักจะมีช่วงระยะเวลาที่มีแนวโน้มที่จะชดเชยซึ่งกันและกันได้ เช่นในสถานการณ์ที่ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงในสภาวะที่มีพายุ อุปกรณ์ดังกล่าวก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ ในขณะที่ในวันที่ท่องฟ้าสงบและมีลมน้อย ช่วงดังกล่าวก็เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มักให้แสงแดดจ้า ทำให้อุปกรณ์ยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เรียกได้ว่าชดเชยจุดด้อยของการทำงานของอีกแบบได้นั้นเอง

พลังงานไฟฟ้าที่ถูกผลิตได้จากอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ สามารถนำไปจ่ายให้กับเครื่องตรวจจับสัญญาณและตรวจจับปริมาณ หรืออุปกรณ์ตัวเซนเซอร์ในระยะไกลได้ โดยจากจุดเด่นดังกล่าว สามารถนำอุปกรณ์ผลิตพลังงานนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา สำหรับงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ตรวจสอบมลพิษ ตรวจสอบระดับเสียงและความร้อน ใช้ในสถานที่ห่างไกลจากชายฝั่ง ใช้ทางทะเล และสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือพัฒนาแนวคิดต่อไป เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการพลังงานมากขึ้น เช่น สถานีชาร์จพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์พกพา เป็นต้น