งานสถาปนิก’62 สถาปัตยกรรมแห่งอาเซียนภายใต้ “กรีน อยู่ ดี : Living Green”


นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานสถาปนิก ปี 2562 ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งภายในงานจัดแสดงสถาปัตยกรรมอย่างยิ่งใหญ่ที่รวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและวัสดุในธุรกิจก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งไว้มากที่สุดในอาเซียน โดยมีผู้แสดงสินค้าจากผลิตภัณฑ์ 40 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี อิตาลี อังกฤษ ตุรกี ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ฯลฯ

อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “งานสถาปนิกเป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างที่ริเริ่มโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดขึ้นครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 33 โดยวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถาปนิกกับประชาชน ซึ่งมีความมุ่งหวังที่สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกและคนในสังคม”

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์
ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62 กล่าวว่า “งานสถาปนิกปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมและต่อโลก ดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยตรง ทางคณะกรรมการจัดงานสถาปนิกปีนี้จึงกำหนดให้นำเสนอการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน หรือ นำเสนอ “ประสบการณ์สีเขียว” ผ่านการออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้”

งานสถาปนิก’62

ทั้งนี้ ในส่วนของนิทรรศการและส่วนพื้นที่กิจกรรม ได้จัดแสดงนิทรรศการ “Green Building Showcase” รวมทั้งการออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบชั้นนำของเอเชีย ตลอดจนนิทรรศการ “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ” และนิทรรศการ “Innovation Green Product” เพื่อผสมผสานเทคโนโลยีสีเขียว

สำหรับทางด้านผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกที่นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาจัดแสดงนั้น ต่างให้ความสำคัญด้วยการผลิตสินค้าในการก่อสร้างที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ การบริหารจัดการพลังงานและการออกแบบแสงสว่าง รวมถึงการออกแบบเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสัมนาหัวข้อหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมหายใจได้ เมืองอัจฉริยะ เรื่องของแสงกับเมืองใหญ่ และสวนสาธารณะในฐานะพื้นที่สีเขียวของทุกคน

งานสถาปนิก’62

อย่างไรก็ตาม งานสถาปนิกปี 2562 ในครั้งนี้จะทำให้วงการสถาปัตยกรรมและวงการก่อสร้างจากทั่วภูมิภาคอาเซียน มาร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจ ก่อให้เกิดการซื้อขายรวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท จึงเป็นอีกงานที่ยกระดับการจัดงานไปสู่ระดับสากล