INNO จับมือ ENRES จัดการพลังงานในอาคาร พร้อมเดินหน้าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ


บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO ผู้เชี่ยวชาญในงานระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จับมือบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES) เพิ่มศักยภาพบริการจัดการด้านพลังงานในอาคาร ช่วยประหยัดพลังงานของธุรกิจต่างๆ ในเมืองไทย ได้ครบทุกมิติ พร้อมเดินหน้าเดินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง

นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO กล่าวว่า บริษัท INNO คำนึงถึงความสำเร็จของลูกค้าเสมอมา ได้มีการจัดเตรียมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่ครอบคลุม รวมถึงการบริหารต้นทุนของระบบปฏิบัติการภายในอาคาร ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของอาคารแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงาน

“ซึ่งการจับมือกับ ENRES จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงของระบบ เรื่องพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตและหวังว่าธุรกิจต่างๆ ที่เป็นลูกค้าเรา จะได้รับบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ”

นายกฤษฎา ตั้งกิจ
นายกฤษฎา ตั้งกิจ

นายกฤษฎา ตั้งกิจ กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Platform ENRES) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการจัดการระบบวิศวกรรม และการจัดการพลังงานอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ บริหารจัดการอาคารของลูกค้ามีประสิทธิภาพ ทำงานได้รวดเร็ว ตอบโจทย์ได้ตรงจุด

“เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT จาก ENRES จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษามอร์นิเตอร์คุณภาพการให้บริการระบบต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ทั้งระบบไฟฟ้า น้ำ และอากาศ ได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การกำหนดวิธีการช่วยในการวางแผน และควบคุมเป้าหมายการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา ตลอดจนความปลอดภัย ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ซึ่งความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานในอาคาร (Smart Building Energy Management) ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการประหยัดพลังงานของธุรกิจต่างๆ ในเมืองไทย ได้ครบทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น