INNO จับมือ ENRES จัดการพลังงานในอาคาร พร้อมเดินหน้าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ INNO ผู้เชี่ยวชาญในงานระบบวิศวกรรมอาคาร การจัดการด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน จับมือบริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด หรือ ENRES ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารข้อมูลพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี…