เสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อสังคมแห่งการไร้ Carbon


สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดงาน IEEE PES DAY 2024 ในหัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนไฟฟ้า (Empowering Electric Mobility Innovation) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้รับเกียรติจาก วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE POWER & ENERGY SOCIETY (THAILAND) เป็นประธานเปิดงานเสวนา IEEE PES DAY 2024

วิลาศ เฉลยสัตย์

วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า สมาคมฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็น HUB สำคัญของการผลิตรถ EV ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยแรงงานที่มีทักษะ เสริมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ที่เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมทั้งปริมาณไฟฟ้าสำรองในประเทศซึ่งมีเพียงพอที่จะรองรับการใช้งาน และการประกอบรถ EV ในปริมาณมาก ตลอดจนภาครัฐได้มีนโยบายกระตุ้น demand ในประเทศด้วยการลดภาษีนำเข้าเหลือ 40% สำหรับรถ EV ที่มีราคาขายไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในประเทศ และบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เร็วที่สุด เพื่อการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

จาตุรงค์ สุริยาศศิน

จาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า เป็นความกังวลเสียมากกว่าที่ทางการไฟฟ้านครหลวง เราเป็นห่วงสำหรับผู้ที่ใช้รถ EV ผู้ใช้รถเวลาเลือกดูรถก็ดูจากรูปลักษณ์ สมถนะของรถ ว่ารถวิ่งได้กี่กิโลเมตร ความเร่งเป็นอย่างไร แต่ท่านอย่าลืมนึกไปอีกอย่างหนึ่งว่ากำลังนำรถ EV ออกมา แล้วกำลังไปทำสถานีชาร์จในบ้านท่าน ตรงนี้การไฟฟ้านครหลวงเราเป็นห่วง ของแถมชาร์จเจอร์ที่แถมมากำลังรถนั้นไม่มีประเด็น แต่อาจจะมีประเด็นเรื่องของการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเพียงพอหรือไม่ เพราะว่าการติดตั้งไม่ได้ทำด้วยผู้เชี่ยวชาญ ถึงจะทำให้ชาร์จไฟได้แต่จะชาร์จได้กี่ครั้ง กว่ารถจะพังแล้วชาร์จในบ้านกี่พันกี่หมื่นครั้ง ทางการไฟฟ้านครหลวงเป็นห่วงหากมีการใช้ช่างที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอาจจะเกิดอันตรายทัง้ตัวรถและคนก็เป็นได้ เรียดกได้ว่าอาจจะเป็นระเบิดเวลา โอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้จากการชาร์จ

เพราะฉะนั้น เมื่อการไฟฟ้านครหลวงขออาสาเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ะใช้ช่างมืออาชีพ ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตราฐาน ดังนั้นเราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือในการให้คำแนะนำและมีช่างมืออาชีพ KEN by MEA  “ เสริมทัพธุรกิจเกี่ยวเนื่องตอบสนองงานบริการประชาชน เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างยั่งยืน ” งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ MEA โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ครอบคลุม 4 บริการ โดยมุ่งเน้นการบริการและการบริหารลูกค้าที่เป็นเลิศ เน้นเรื่องความปลอดภัย บริการที่รวดเร็ว เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองมหานครสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย standby 24 ชั่วโมง

สุโรจน์ แสงสนิท

สุโรจน์ แสงสนิท อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2566 ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักในกลุ่มอาเซียนโดยมีสัดส่วนของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ (%) สูงสุดในภูมิภาค และปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากกล่าวถึงเรื่องของการซ่อมบำรุง เรื่องช่างไฟไปแล้ว มากล่าวถึงเรื่องของช่างซ่อมบำรุงรถตอนนี้รถไฟฟ้าอาจจะเหมือนมีชิ้นส่วนที่น้อยมากแต่ไฟฟ้ามีกำลังมาถึง 400 โวลต์ ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อาจจะเกิดอัตรายขึ้นมาได้ ทาง EVAT ก็มีสิ่งหนึ่งที่กำลังพยายามทำอยู่คือมีการฝึกอบรมและนำเทคโนโลยีในการซ่อมรถไฟฟ้ามาเราได้มีการเชิญวิทยากรมาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญจากประเทศจีนเพื่อมาเทรนให้กับช่างในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ประเทศไทยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งรถไฟฟ้า ไฟฟ้ากับน้ำไม่ถูกกันหลาย ๆ คนเกิดความกังวลใจหากถามว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรนั้นหรือมีวิธีรับมืออย่างไร แต่ต้องเรียนว่าวิศวกรที่มีการออกแบบรถไฟฟ้าทุกยี่ห้อนั้นเค้ามีการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนอย่าให้คนไทยมั่นใจในการออกแบบและใช้รถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

มนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์

มนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กล่าวว่า อยากจะให้มีการดูว่านวัตกรรมที่นำมาใช้ในภาคการขนส่งเพื่อที่จะได้เป็นกานส่งเสริมให้กับ E-mobility ทางบก ทางน้ำและทางราง เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นการไม่สร้างมลพิษให้กับประชาชนในประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขนส่งภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์ Executive Vice President บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เราไปถึง Net Zero Carbon เมื่อเรามีการเปลี่ยนจากรถยนต์เครื่องสันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดร่วมด้วยเช่นกันเป็น Green Electricity ที่มาจากพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทน ซึ่งต้องเรียนว่า ณ ปัจจุบันเรากยังคงไม่มีพลังงานทดแทนที่มากเพียงพอที่จะมา Supply ในส่วนนี้และในอนาคต

กิตพน กิตติอำพน

กิตพน กิตติอำพน หัวหน้าโครงการ A C Energy Solution บริษัทภายใต้ Arun Plus Group กล่าวว่า เชื่อว่าปริมาณของคนไทยที่จะใช้รถไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต้องขอเรียนว่าโดยส่วนตัวใช้รถไฟฟ้ามาร่วม 3 ปี แล้วไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีในช่วงแรกที่มีความกังวลเรื่องของการชาร์จ แต่ในปัจจุบันในทุก ๆ ตามสถานีปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดเริ่มมีสถานชาร์จมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงที่พักโรงแรมหรือระหว่างทาง เชื่อการใช้งานในประเทศจะผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อ ๆ เพราะรยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีตัวเลือกที่หลากหลายและมีราคาที่ถูกลง พร้อมทั้งยังมีสถานีชาร์จที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร้ความกังวลไม่ว่าจะต้องวิ่งระยะทางที่ไกลแค่ไหน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save