พลังงาน ชะลอแผนดัน E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน แบบไม่มีกำหนด หลังเอทานอลราคาพุ่ง


ปลัดกระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับผู้ผลิตเอทานอล เพื่อสร้างสมดุลราคาก่อนที่จะกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานกลุ่มเบนซิน หลังพบว่า ราคาเอทานอลปรับสูงขึ้นถึง 27-30 บาท/ลิตร ส่งผลให้ต้องชะลอการกำหนด E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานออกไปแบบไม่มีกำหนด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับผู้ผลิตเอทานอล ถึงแนวนโยบายการสร้างสมดุลราคา ก่อนที่จะกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล 20%) เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานกลุ่มเบนซิน ทั้งนี้เนื่องจากราคาเอทานอลในราคา 27-30 บาทต่อลิตรในปัจจุบันเป็นภาระกองทุนน้ำมันที่ต้องอุดหนุนเพิ่มขึ้น ภายใต้วงเงินที่มีอย่างจำกัด ดังนั้นหากราคาเอทานอลยังอยู่ในระดับดังกล่าว นโยบายที่จะกำหนดให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐาน ก็ต้องชะลอออกไปแบบไม่มีกำหนด

สำหรับแก๊สโซฮอล์ E20 หากมองทิศทางในขณะนี้ ต้องยอมรับว่าการอุดหนุนค่อนข้างมาก และผู้ใช้ยังมีต่ำ จึงมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่นโยบายรัฐบาลจะไม่ประกาศยกเลิก แต่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด โดยหากไม่มีผู้ใช้ ในที่สุดผู้ค้าน้ำมันก็จะเลิกไปเอง ส่วนข้อเสนอสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ที่จะให้มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เนื่องจากมีผู้ใช้น้อย และอุดหนุนราคาค่อนข้างมาก ก็ต้องติดตามราคา B100 เช่นกัน เพราะยอมรับว่าในขณะนี้ยังมีระดับราคาที่ค่อนข้างสูง