ดาวน์โหลดฟรี ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series)


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจ อ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษกิจ เทคโนโลยี กับชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จุดประกายความคิดวิทย์สร้างชาติ) ซึ่งได้จัดทำขึ้น มีทั้งหมด 6 เล่ม

ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science and Technology Book Series)

  1. เศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy
  2. เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy
  3. เศรษฐกิจอัจฉริยะ Intelligent Economy
  4. เศรษฐกิจผู้สูงวัย Silver Economy
  5. เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ Sharing Economy
  6. เทคโนโลยีควอนตัม Quantum Technology (มีหัวข้อที่ มว.เขียน 1 บท คือ นาฬิกาอะตอม)

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดอ่านฟรี ได้ที่ https://www.most.go.th/stbookseries/