บ. ซัยโจ เด็นกิ ร่วมมือกับ คณะสาธารณสุขมหิดล เพื่อวิจัย ทดสอบระบบอากาศ Fresh Air 100% เพื่อต้านโควิด 19


เมื่อวานนี้ ซัยโจ เด็นกิ ร่วมกับคณบดีสาธารณสุข มหาลัยมหิดลเพื่อทำข้อตกลง ร่วมวิจัยและทดสอบให้เกิดนวัตกรรมระบบแลกเปลี่ยนอากาศเพื่อสุขภาพคนไทยให้ปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ทางอากาศทั้งโควิด 19 มะเร็งจากควันบุหรี่ โรคภูมิแพ้ เป็นความร่วมมือที่ซัยโจ เด็นกิ จะสนับสนุนการพัฒนาห้องแล็ปให้พร้อมที่จะตรวจเชื้อโรคร้ายแรงและตั้งเป้าที่จะให้ทุนคณะสาธารณะสุขเพื่อการวิจัยต่อยอดเพื่อสุขภาพที่ดีกับคนไทยในปีแรก 30 ล้านบาท

ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากซัยโจ เด็นกิ ที่มีจุดแข็งในการพัตนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นคนไทยที่ลงทุน R&D มาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก เมื่อได้ร่วมกับมหาลัยภาครัฐด้านสุขภาพเพื่อการทดสอบให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นจากความเชี่ยวชาญด้านเชื้อโรคของทั้งสองฝ่าย วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีร่วมกับมหาลัยรัฐเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงกับเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เป็นการขับเคลื่อนจากจิตสำนึกของคนไทยที่จะเดินตามพระราชปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน