ซีเมนส์ จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ


เมื่อเร็วๆนี้ นายมาร์คุส ลอเรนซินี่ ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด (กลางซ้าย) ได้ส่งมอบพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Siemens Caring Hands” เพื่อลดการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มของประชาชนที่มาใช้บริการ เนื่องจากสภาพพื้นดินเดิมที่ขรุขระ และชื้นแฉะเมื่อฝนตก โดยมีนายพงษ์วรรณ  ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางโปรง (กลางขวา) เป็นผู้รับมอบ