ดร. ทวีพร พูลเกษ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ … เดินหน้าติดตั้งโซล่าร์เซลล์ทุกอาคารให้เป็นโรงงานสีเขียว


การใช้พลังงานทดแทนที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท หรือภาคอุตสาหกรรม เพราะราคาของแผงโซลาร์เซลล์ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งพลังงานในส่วนที่เหลือจากการใช้งานยังสามารถขายคืนให้แก่ภาครัฐได้อีกด้วย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จุดคุ้มทุนที่ต่ำ เพราะใช้ระยะเวลาไม่นานในการคืนทุน โดยเฉพาะในส่วนของอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการประกอบธุรกิจ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT (ชื่อเดิม ไทคอน) บริษัทข้ามชาติจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ มีแนวทางดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร ภายใต้การดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานและมีโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าทั้งรูปแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) และพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยปัจจุบันมีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าภายใต้การบริหารจัดการกว่า 2.72 ล้านตารางเมตร ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า
 • ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) รุกตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์บนพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร บนทำเลย่านถนนรามคำแหง ใจกลางกรุงเทพฯ
 • ธุรกิจสมาร์ท โซลูชั่น (Smart Solutions) เป็นกลุ่มธุรกิจที่จะมาต่อยอดและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โคเวิร์คกิ้งสเปซ และโซลูชั่นด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • ธุรกิจพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) เป็นกลุ่มธุรกิจที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยได้ขยายขอบเขตและต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม โดยดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมบนที่ดินขนาดใหญ่ 4,300 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.32
แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังคงพัฒนาอาคารเขียวในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีนโยบายติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหลายโครงการ ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยอาคารเขียวของ FPT ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากประเทศสหรัฐอเมริกา สูงสุดในระดับ Gold อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) หรือมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ

หลอดไฟประหยัดพลังงาน
หลอดไฟประหยัดพลังงาน

สำหรับนโยบายการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านประหยัดพลังงานจากการพัฒนาติดตั้งโซลาร์เซลล์ในกลุ่มอาคารโรงงานและคลังสินค้านั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีพร พูลเกษ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาโครงการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานสะอาด พร้อมแนวทางการประหยัดพลังงานดังนี้

นอกอาคารคลังสินค้า
นอกอาคารคลังสินค้า

“บริษัทฯ มีมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้พัฒนาก่อสร้างอาคารเขียวตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการริเริ่มโครงการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชน นอกจากนั้นเรายังได้ศึกษาและพัฒนาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในกลุ่มอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการใช้พลังงานสะอาดที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรเกือบทุกประเภท ทั้งประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงานน้ำ ทางเราได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าที่เช่าอาคารมาโดยตลอด เพราะผู้ประกอบการจะใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากต่อวัน แต่หากเลือกใช้อาคารที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก เป็นการช่วยลดต้นทุนได้จำนวนมหาศาลอีกทางหนึ่ง” ดร.ทวีพร กล่าว

ภายในโรงงาน
ภายในโรงงาน

สำหรับอาคารให้เช่าของ FPT แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซึ่งในส่วนของอาคารโรงงานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มคลังสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำสัญญาเช่าอาคาร จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานที่หันมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ เรียกได้ว่ามีส่วนร่วมมือกันเพื่อการรักษ์โลกใบนี้

ส่วนเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ ที่วางนโยบายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้ครบทุกอาคารนั้น ยังต้องมีการพัฒนา และศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนการดำเนินงานเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานหรือคลังสินค้าในกลุ่มลูกค้าผู้เช่าที่มีความต้องการ หรือมีนโยบายขององค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินความต้องการของลูกค้าภายในพื้นที่บริการของบริษัทฯ สำหรับเฟสที่ 2 จะขยายการติดตั้งไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานสะอาดใช้ภายในอาคาร หรือภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือคอมมูนิตี้ใกล้เคียงได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในอีก 3 ปี

“เรื่องของ Solar Energy นี้ ในอนาคตจะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทุกหน่วยงานจะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมมือกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกวัน ผมมองว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์ หรือ โซลาร์ รูฟท็อป เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่น่าลงทุน เนื่องจากให้ประโยชน์ในหลายแง่มุมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และระดับชาติ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการ แน่นอนว่าสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจด้วยการช่วยประหยัดงบประมาณได้ในภาพระยะยาว ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองนั้นก็ช่วยลดค่าไฟฟ้าลงอย่างเห็นได้ชัดเจน”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

ทั้งนี้ จุดยืนและการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยในทุกโปรเจกต์ หรือทุกโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จะพัฒนาให้เป็นอาคารเขียว ขณะเดียวกันก็จะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งในกลุ่มอาคารสร้างใหม่และอาคารเก่าให้ครบทุกอาคาร จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานด้วยการลงมือทำ ทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้วย ถือเป็นบริษัทเอกชนที่บริการด้วยหัวใจสีเขียวอย่างแท้จริง จึงไม่แปลกใจที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จึงเดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมเพื่อผลิตพลังงานสะอาด สร้างบรรทัดฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 93 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 คอลัมน์ SPECIAL People โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save