ธุรกิจพลังงานทดแทน EA เป็นไปตามเป้า หลังสงกรานต์เตรียม COD หนุมาน 10 กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์


ธุรกิจพลังงานทดแทน EA เป็นไปตามเป้า คาดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานส่วนที่เหลือ (โครงการหนุมาน 10) 80 เมกะวัตต์ (MW) ได้ช่วงหลังวันสงกรานต์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ COD ได้ครบ 260 เมกะวัตต์ จากก่อนหน้านี้ได้ทยอย COD ไปแล้ว 180 เมกะวัตต์ ทำให้ในช่วงไตรมาส 1/2562 มีขนาดกำลังการผลิตรวม 584 เมกะวัตต์

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผย มั่นใจผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2562 จะมีทิศทางการเติบโตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 และในช่วงไตรมาส 4/2561 จากการ COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานเข้ามาเพิ่มเติม

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 จะเติบโตได้ดีกว่าหรือเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวม 664 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิต 278 เมกะวัตต์, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) หาดกังหัน ขนาดกำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์