กฟผ. – กนอ. เลือกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นำร่อง Smart City ใน EEC


กฟผ. – กนอ. คัดเลือกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นำร่องโครงการสมาร์ทซิตี้ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อีอีซี (EEC) คาดสามารถดำเนินโครงการได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2562

นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) ได้คัดเลือกให้นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเป็นนิคมต้นแบบ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนา Smart City : Energy Digital Platform ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กฟผ. และ กนอ.

โดยการดำเนินการหลังจากนี้ จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยจะใช้เวลา 2 เดือน และประเมินความพร้อมของโรงงานในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ ก่อนสรุปและวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับ กนอ. ต่อไป คาดว่าจะเริ่มการลงทุนในโครงการได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จตามกรอบ MOU ในช่วงต้นปี 2563

การดำเนินโครงการ Smart City ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ พื้นที่ EEC จะตอบโจทย์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่ และการขยายตัวของโรงงานในอนาคต ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการไฟฟ้าจะต้องนำเทคโนโลยีพลังานรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป การนำแบตเตอรี่เข้ามาบริหารจัดการ และการพัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ความสนใจในโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันของ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กฟผ. ปตท. กฟท. และ กฟน. เพื่อพิจารณารูปแบบการลงทุน โดยในเบื้องต้น ทาง กฟผ. สนใจในเรื่อง Smart Energy ซึ่งเป็นเรื่องที่ทาง กฟผ. มีความเชี่ยวชาญ แต่จะมีโอกาสในการลงทุนเกิดขึ้นหรือไม่ ยังต้องรอหารือในเรื่องรายละเอียดร่วมกันกับทั้ง 4 หน่วยงานอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้