จีนเริ่มเดินเครื่อง ‘ดวงอาทิตย์เทียม’ แหล่งพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น อุณหภูมิ 150 ล้านองศาเซลเซียส ร้อนกว่าดวงอาทิตย์จริง


จีนประสบความสำเร็จในการเปิดทดลองขับเคลื่อนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น “ดวงอาทิตย์เทียม” เป็นครั้งแรก โดยเตาปฏิกรณ์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนและสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้ว ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในความพยายามวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นของจีน โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันดวงอาทิตย์เทียมHL-2M Tokamak เป็นอุปกรณ์วิจัยทดลองนิวเคลียร์ฟิวชันที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของจีน เป็นเตาปฏิกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กขนาดใหญ่เพื่อหลอมรวมพลาสมาร้อนและสามารถทำอุณหภูมิได้สูงมากกว่า 150 ล้านองศาเซลเซียส ตามรายงานของ People’s Daily ซึ่งถือเป็นความร้อนที่มากกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์ประมาณสิบเท่า โดยนักวิทยาศาสตร์จีนหวังว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถใช้เป็นรากฐานในการออกแบบและผลิตเครื่องเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันของจีนในอนาคต โดยไม่ต้องพึงพาเทคโนโลยีจากนอกประเทศ

สำหรับความพยายามในการปลดล็อกแหล่งพลังงานสะอาด ด้วยนิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันรุ่นเล็ก ตั้งแต่ปี 2549 โดยวางแผนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Thermonuclear Experimental Reactor : ITER) โครงการวิจัยนิวเคลียร์ฟิวชันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในฝรั่งเศส และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

ทั้งนี้ ฟิวชั่นเป็นการรวมนิวเคลียสและอะตอมเพื่อสร้างพลังงาน เป็นกระบวนการเช่นเดียวกันกับการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานได้มหาศาล และเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับฟิชชันที่ใช้ในการผลิตอาวุธปรมาณูและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อีกทั้งพลังงานฟิวชั่นยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าพลังงานนิวเคลียร์ แต่การจะสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานฟิวชั่นนั่น ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่าย และที่สำคัญมีราคาที่แพงมาก โดย ITER หรือ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงถึงกว่า 22.5 พันล้านดอลลาร์