บ้านปูฯ” ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาด ส่ง “บ้านปู เน็กซ์” บุกตลาด ชู 6 ธุรกิจย่อยรองรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต


บ้านปูฯ” ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาด ส่ง “บ้านปู เน็กซ์” บุกตลาดเต็มสูบ ชู 6 ธุรกิจย่อย รองรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต ปักหมุดก้าวสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมโชว์กำลังผลิตรวมสูงถึง 674 เมกะวัตต์ ตั้งเป้า 1,600 เมกะวัตต์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นางสมฤดี ชัยมงคล
นางสมฤดี ชัยมงคล

ริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเต็มรูปแบบ ด้วย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 674 เมกะวัตต์ ล่าสุดเปิดเกมรุกเต็มสูบสยายปีกธุรกิจรองรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต ด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Energy Power Plant) ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้ารายย่อย (Renewable Energy Microgeneration Systems) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Energy Efficiency หรือ EE) ธุรกิจเอนเนอร์จี เทคโนโลยี แอ็กเซสซอรี่ (Energy Technology Accessories) ชูจุดแข็งผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่มีบริการที่หลากหลาย ครบวงจร ส่งมอบสินค้าพร้อมโซลูชันที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ตั้งเป้าอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มกำลังผลิตโตกว่า 1,600 เมกะวัตต์ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อปลายปี 2562 บ้านปูฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการจัดทัพพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาด โดยควบรวม 2 บริษัทย่อย ได้แก่ บ้านปู อินฟิเนอร์จี ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร และบ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก1 เข้าด้วยกันภายใต้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมจัดตั้งบริษัทใหม่ บ้านปู เน็กซ์ เป็นผู้ดูพอร์ตธุรกิจดังกล่าว โดยวางจุดยืนให้เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ของบ้านปูฯ Greener & Smarter และจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง2 โดยปัจจุบันธุรกิจภายใต้การดำเนินงาน 6 กลุ่ม ดังนี้

 1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Energy Power Plant) ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ปัจจุบันมีกำลังผลิตพลังงานรวมทั้งสิ้น 497 เมกะวัตต์ โดยมาจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น มีกำลังผลิตรวม 417 เมกะวัตต์ และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์3
 2. ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับลูกค้ารายย่อย (Renewable Energy Microgeneration Systems) ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ การเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดขั้นสูงและทันสมัยแบบครบวงจร และทีมวิศวกรมืออาชีพ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 177 เมกะวัตต์4
 3. ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อยอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาเพื่อให้บริการระบบจัดเก็บพลังงานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เพื่อเป็นแหล่งสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) การใช้งานสำหรับระบบสมาร์ทกริด หรือ ไมโครกริด (Smart Grid, Microgrid) เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าไฟฟ้าด้วยการบริหารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak)
 4. ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ที่มอบโซลูชันและบริการแบบ One stop service ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขาย ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบริการหลังการขาย
 5. ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Energy Efficiency หรือ EE) ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบการใช้พลังงานที่มุ่งส่งมอบโซลูชันในการใช้พลังงานที่เหมาะกับแต่ละองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบ และวิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยี และทีมวิศวกรเป็นผู้ดูแลในทุกขั้นตอน
 6. ธุรกิจเอนเนอร์จี เทคโนโลยี แอ็กเซสซอรี่ (Energy Technology Accessories) นำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีพลังงานล้ำสมัย เพื่อมอบเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า อาทิ สมาร์ทโพล (Smart Pole) โซลาร์คีออส (Solar Kiosk) และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Stations)

ธุระกิจพลังงาน

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งและตอกย้ำบ้านปูฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการขยายพอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบเทรนด์พลังงานของโลก สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ เราจะเดินหน้าสร้างการรับรู้ถึงจุดแข็งของบริษัทฯ ทั้งด้านบริการแบบครบวงจร โซลูชันที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม และมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญและคุณภาพของทีมงาน เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ทั้งยังมุ่งขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตเป็น 1,600 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ในฐานะผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีเทคโนโลยีพลังงาน และสมาร์ทโซลูชันที่หลากหลายและครบวงจร ตลอดจนจะเดินหน้าผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการใช้พลังงานสะอาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย


1 บ้านปู เน็กซ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หรือ BPIN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด หรือ BRE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บ้านปูฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 78.57% ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ที่ถือหุ้นใน BRE ในสัดส่วน 99.99% ดังนั้นบ้านปู เน็กซ์ จึงมีผู้ถือหุ้นเป็นบ้านปูฯ และบ้านปู เพาเวอร์ในสัดส่วน 50:50

2 ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทชั้นนำมากมาย ได้แก่ บริษัท ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ธุรกิจการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Durapower Holdings Pte Ltd.) ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ และบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น (FOMM Corporation) บริษัทออกแบบ และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) จากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด (Urban Mobility Tech Co., Ltd.) บริษัทด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งและผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย

3 ข้อมูล ณ ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 / 2562

4 ข้อมูล ณ ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 / 2562


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save