ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย มุ่งสร้างจิตสำนึกให้คนไทยพัฒนาอาคารเขียว


คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย รวมตัวกันก่อตั้งสถาบันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เอง เพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรจากสมาคมวิชาชีพ 2 แห่งคือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2551 ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึ้น เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและสังคมไทยเรื่องการออกแบบก่อสร้าง และพัฒนาอาคารเขียวแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาคารเขียวที่ถูกต้องให้กับ สถาปนิก วิศวกร หน่วยงานรัฐบาล และประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้นคณะทำงานได้จัดตั้ง “สถาบันอาคารเขียวไทย” ขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ และวิศวกรรมสถานฯ ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะทำงานร่วมกันทำงานในเป้าหมายดังกล่าว และเริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปของ “มูลนิธิอาคารเขียวไทย” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรการบริหารงานในรูปแบบขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ต่อมาคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติให้ตั้งหน่วยงานชื่อ “สถาบันการอาคารเขียว” ทำงานภายใต้มูลนิธิฯ โดยเป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหากำไร แต่สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้จากการประเมินอาคารและจัดอบรม สัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ นั่นเอง และปัจจุบันมีชื่อว่า “สถาบันอาคารเขียวไทย”

สำหรับคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านออกแบบอาคารอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ประกอบไปด้วย ประธานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสถาบันฯ ซึ่งหนึ่งในคณะทำงานสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น ถือเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศจากผลงานการตรวจสอบและประเมินอาคารเขียวไทยจำนวนหลายโครงการ นั่นคือ ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว จบปริญญาโท (Msc.) Computer Aided Environmental Building Design, University of Sheffield ประเทศอังกฤษ และจบปริญญาเอก (Ph.D.) Building Energy Simulation for an Architect, University of Sheffield ประเทศอังกฤษ โดยในระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 เป็นคณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย และ พ.ศ. 2560 เป็นที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทยจนถึงปัจจุบัน

ระดับการรับรองอาคารเขียว

ดร.ปรีชา ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบอย่างยั่งยืนให้กับ บริษัท อีโม-ดี จำกัด (EMO-D Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Design) โดยเป็นทีมออกแบบ วิเคราะห์ด้านพลังงาน และบริบทของสภาพแวดล้อมด้วยการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางพลังงานและแนวทางการนำเทคนิคมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดไปถึงการก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารที่ตอบโจทย์ด้านประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการประเมินอาคารเขียวของไทย (TRESS) อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาโครงการโตโยต้าโชว์รูมที่เข้าร่วมประเมินอาคารเขียวไทยมากกว่า 15 โครงการ ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันได้เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรวมทั้งเคยเป็นหัวหน้แผนกการออกแบบอย่างยั่งยืน บริษัท คอนทัวร์ จำกัด รวมถึงผลงานการออกแบบสระว่ายน้ำที่ไม่ใช้สารเคมีให้กับโครงการเวร่า สุขุมวิท 39 และรีสอร์ท ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และออกแบบการระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการ Rain Hill สุขุมวิท 47 และโครงการพาซิโอ ถนนรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. 2555-2556 สำหรับผลงานการบรรยายและเป็นวิทยากรที่ผ่านมานั้น ดร.ปรีชา ได้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคารเขียวในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ ดร.ปรีชา ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมตรวจสอบอาคารประหยัดพลังงานหลายโครงการ ซึ่งทางหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “Energy Efficiency Award” ขึ้น เพื่อเล็งเห็นความสำคัญจากกรณีที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรพลังงานโลกไปอย่างมากมายมหาศาล และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรม “Showcasing Excellence Energy Efficiency for Building Including Solar Rooftop” – Made in Germany 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี โดยท่านได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับมาตรฐานอาคารเขียวและกฎระเบียบสำหรับอาคารสร้างใหม่ในประเทศไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยพัฒนาอาคารเขียว

จึงนับได้ว่า ดร.ปรีชา เป็นผู้เชี่ยวชาญคร่ำหวอดในวงการด้านการออกแบบอาคารเขียวในประเทศหลายแห่ง และเป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้ร่วมผลักดันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยให้ยั่งยืนยาวนาน โดยนำองค์ความรู้มาตรฐานหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทย เพื่อพัฒนาประเทศไม่ให้เสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 96 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 คอลัมน์ GREEN People โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save