“โซลาร์ภาคประชาชน” ประหยัดพลังงาน ส่งเสริมรายได้ ให้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์


จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง หรือให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์และผู้ประกอบการติดตั้งให้สามารถเชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในประเทศ เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถเกิดการแข่งขันได้ และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีตามแนวพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 เฉกเช่นเดียวกัน

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ในส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ได้กำหนดหลักการโครงการนำร่องเปิดรับจดทะเบียนให้เจ้าของบ้านและอาคารที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ประเภทบ้านอยู่อาศัยในขนาดการติดตั้งประมาณ 100 MW (เมกะวัตต์) ต่อปี ซึ่งกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี ส่วนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น ได้เริ่มทยอยประกาศในเดือนมิถุนายน และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน ปี พ.ศ. 2562 นี้

ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์และผู้ประกอบการติดตั้งระบบของประเทศมีส่วนร่วมในธุรกิจการติดตั้ง และคาดว่าจะมีการติดตั้งประมาณ 10,000-20,000 ระบบซึ่งการใช้แผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Photo Voltaic Solar Cell) ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนมากกว่า 50% ด้วยกำลังผลิตติดตั้งรวม 12,725 เมกะวัตต์ นอกจากจะทำให้ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังมีรายได้เสริมจากการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีกด้วย ทั้งนี้ หากโครงการโซลาร์ภาคประชาชนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก กระทรวงพลังงานก็พร้อมพิจารณาว่าจะสามารถรับทั้งหมดได้หรือไม่รวมทั้งจะไม่ปิดกั้นผู้ที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ที่ผ่านมาก็สามารถร่วมโครงการนี้เพื่อขายไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการโซลาร์ภาคประชาชนในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของการกำกับดูแลภาคพลังงานให้เป็นระบบไฟฟ้าทันสมัย สามารถรองรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานสูงถึง 35% ในปี พ.ศ. 2580 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพราะนอกเหนือจากการออกระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและออกประกาศเชิญชวนตามปกติแล้วยังจะอำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจและได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 93 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 คอลัมน์ SOLAR Review โดย กองบรรณาธิการ