บ้านปู เปิดตัว BANPU NEXT ชูพอร์ทพลังงานสะอาด ส่งเสริมกลยุทธ์ “Greener & Smarter”


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจ ประกาศจัดตั้ง บ้านปู เน็กซ์ (BANPU NEXT) มุ่งลงทุนและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจะขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น บริษัท บ้านปู ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ด้านพลังงาน 3Ds ซึ่งประกอบด้วย Decarbonizatiom (เป็นการใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)Decentralization (การกระจายตัวการการผลิตและจำหน่ายพลังงานแบบไม่รวมศูนย์) และ Digitalization (การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) บริษัท บ้านปู จึงเดินหน้าปรับกระบวนการทางธุรกิจ จัดโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยจัดตั้ง BANPU NEXT ดูแลพอร์ตพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในยุคดิสรัปชั่นเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของบ้านปู

“เรามุ่งเน้นความยั่งยืนตามหลัก ESG ที่สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด เสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่จะผลักดันให้บ้านปุ เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชั่นด้านพลังงานอย่างครบวงจร”

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท บ้านปู และถือเป็นการผลักดันกลยุทธ์ “Greener & Smarter” โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจด้านพลังงานสะอาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทบ้านปู ภายในปี 2025 ที่จะประกอบไปด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เทคโนโลยีพลังงาน สมาร์ทซิตี้ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งบริษัทบ้านปูจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ได้มากถึง 1,623 เมกะวัตต์ ดังนั้นการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ของบ้านปู ในครั้งนี้จะทำให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ สามารถวางแผน สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น